Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 8
 Dili  Ili
1  Y.N.Imamverdiyev L.V.Suxostat Nitq texnologiyaları üzrə terminlərinin izahlı lüğəti aze 2015
2  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti aze 2015
3  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi insidentləri aze 2012
4  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Sosial şəbəkələr aze 2010
5  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev V.Y.Musayev Biometrik texnologiyalar aze 2009
6  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Kriptoqrafiyanın əsasları aze 2006
7  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Kriptoqrafiya tarixi aze 2006
8  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Rəqəm imzası texnologiyası aze 2003
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 122
 Dili  Ili
1  Y.N.Imamverdiyev F.D.Abdullayeva Convolutional neural network for detecting application layer Distributed Denial of Service attacks eng 2021
2  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Diagnostics of DOS attacks on cyber-physical systems based on hierarchical hidden Markov models rus 2020
3  Y.N.Imamverdiyev R.H.Şıxəliyev COVID-19 pandemiyası və informasiya təhlükəsizliyi məsələləri aze 2020
4  Y.N.Imamverdiyev Milli e-imza infrastrukturu: aktual tədqiqat istiqamətləri  aze 2020
5  Y.N.Imamverdiyev M.Ş.Hacırəhimova Maşın təlimi metodlarının karotaj verilənlərinə tətbiqi haqqında aze 2020
6  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Detection of Cyber-Attacks on Cyber-Physical Systems Using Deep Neural Network eng 2019
7  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova A Deep Learning Method for Sentiment Classification  eng 2019
8  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Prediction of PVT Properties in Crude oil Systems Using Machine Learning Method eng 2019
9  Y.N.Imamverdiyev K..Əhmədova Sosial şəbəkələrdə saxta profillərin aşkarlanması metodları haqqında aze 2019
10  Y.N.Imamverdiyev F.I.Sadiyeva Kriptovalyutalarda konfidensiallıq və anonimlik problemləri aze 2019
11  Y.N.Imamverdiyev E.O.Bağırov Etik hakinq metodlarının tədrisi haqqında aze 2019
12  Y.N.Imamverdiyev G.M.Muradova Fərdi məlumatların mühafizəsi üçün blokçeyn texnologiyaları: imkanları və perspektivləri aze 2019
13  Y.N.Imamverdiyev Konfidensiallığı qorumaqla fərdi məlumatların intellektual analizi üçün Deep Learning metodları aze 2019
14  Y.N.Imamverdiyev F.D.Abdullayeva Oil production prediction using well test data eng 2018
15  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Implementation of support vector machines for prediction of PVT properties in crude oil systems eng 2018
16  Y.N.Imamverdiyev M.Ş.Hacırəhimova Müxtəlif Korrelyasiyalar İstifadə Etməklə Azərbaycan Xam Nefti Üçün Özlülük Performansının Qiymətləndirilməsi aze 2018
17  Y.N.Imamverdiyev G.M.Muradova Neft-qaz sənayesində kibertəhlükəsizlik problemləri aze 2018
18  Y.N.Imamverdiyev Kriptovalyuta verilənlərinin intelektual analizi məsələləri aze 2018
19  Y.N.Imamverdiyev Sosial şəbəkələrdə saxta profillərin aşkarlanması məsələləri aze 2018
20  Y.N.Imamverdiyev Ali məktəblərdə kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssis hazırlığı problemləri aze 2018
21  R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Multidisciplinary problems of big data in information security eng 2017
22  Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Ф.Д.Абдуллаева Обнаружение аномалий в облачных Big Data данных rus 2017
23  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya Təhlükəsizliyi üçün Açıq Kodlu Alətlər aze 2017
24  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Обеспечение Информационной Безопасности Киберфизических Систем rus 2017
25  Y.N.Imamverdiyev Qlobal Kibertəhlükəsizlik Sənayesinin Analizi  aze 2017
26  Y.N.Imamverdiyev Zərərli Proqramların Aşkarlanması Üçün Maşın Təlimi Metodlarının Tətbiqi aze 2017
27  Y.N.Imamverdiyev E.R.Əliyev Proqram Təminatı və Fərdi Məlumatların Təhlükəsizliyi Məsələləri aze 2017
28  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Böyük verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu aze 2017
29  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Обнаружение DoS атак с применением ансамбля классификаторов rus 2017
30  Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Оптимизационный подход к обнаружению аномалий в Big data rus 2017
31  E.R.Əliyev Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyinin menecmenti standartlarının əlaqəli standartlarla harmonizasiyası xəritəsi: təkliflər aze 2017
32  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq koalisiyanın formalaşdırılması problemləri aze 2017
33  Я.Н.Имамвердиев CERT üçün insident verilənlərinin intellektual analizi rus 2017
34  Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Anomaly detection in network traffic using extreme learning machine  eng 2016
35  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin İnformasiya Təhlükəsizliyi üçün Big Data Texnologiyaları aze 2016
36  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya Təhlükəsizliyi Üzrə Tədqiqatlar üçün Böyük və Kiçik Verilənlər aze 2016
37  Y.N.Imamverdiyev Big Data və Fərdi Məlumatların Təhlükəsizliyi aze 2016
38  Y.N.Imamverdiyev AzScienceNet Şəbəkəsində İnternet-Resurslardan İstifadənin Monitorinqi Problemləri aze 2016
39  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Вопросы Применения Методов Машинного Обучения для Решения Проблем Информационной Безопасности rus 2016
40  Y.N.Imamverdiyev G..Qarayeva Botnetlər Aşkarlanması Üsullarının İcmalı aze 2016
41  Y.N.Imamverdiyev Elektron Kitabxanalarda İnformasiya Təhlükəsizliyinin Aktual Problemləri  aze 2016
42  Y.N.Imamverdiyev E-səhiyyə: İnformasiya Təhlükəsizliyinin Aktual Problemləri  aze 2016
43  Y.N.Imamverdiyev E-səhiyyə üçün Konseptual Big Data Arxitekturası aze 2016
44  Y.N.Imamverdiyev E-Services Security Assessment Model  eng 2016
45  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Вопросы безопасности киберфизических систем rus 2016
46  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyinin humanitar aspektləri aze 2015
47  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya-psixoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi problemləri  aze 2015
48  V.Y.Musayev Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq çağırışlar, təşəbbüslər və öhdəliklər  aze 2015
49  Ş.A.Mehdiyev Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi və texnoloji çağırışlar  aze 2015
50  Y.N.Imamverdiyev Sosial media və təhlükəsizlik problemləri  aze 2015
51  Y.N.Imamverdiyev Kriptologiya: tədqiqatların müasir vəziyyəti haqqında bəzi qeydlər  aze 2015
52  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Об одном подходе для извлечения признаков речевых сигналов на основе эмпирического вейвлет преобразования rus 2015
53  Y.N.Imamverdiyev E-dövlət üçün bulud texnologiyaları əsasında mobil elektron imza aze 2015
54  Y.N.Imamverdiyev Video summarization based on extracted key position of spotted objects eng 2015
55  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Kiberqoşunların formalaşdırılması problemləri aze 2015
56  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev Z..Fataliyev O..Kazimzade Surveillance Video Summarization Based on Object Motion Pattern Analysis eng 2014
57  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Elektron dövlətdə kriptoqrafiya sahəsində siyasətin formalaşdırılması problemləri aze 2014
58  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev Big data: big promises for information security eng 2014
59  Y.N.Imamverdiyev Elektron dövlətin informasiya təhlükəsizliyi üçün diffuziya indeksi modeli aze 2014
60  Y.N.Imamverdiyev B.R.Nəbiyev Şəbəkə trafikinin Naive Bayes və neyron şəbəkə əsaslı paralel klassifikasiya modeli aze 2014
61  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Речевые технологии на службе электронного государства rus 2014
62  Y.N.Imamverdiyev Security Operation Center Architecture for E-government based on Big Data Analysis eng 2014
63  Y.N.Imamverdiyev Milli kibertəhlükəsizlik strategiyalarının analizi aze 2013
64  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyinin terminoloji problemləri aze 2013
65  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətdə CERT-komandaları şəbəkəsinin yaradılması aze 2013
66  T.X.Fətəliyev Y.N.Imamverdiyev E-elm mühitində informasiya təhlükəsizliyi problemləri aze 2013
67  Y.N.Imamverdiyev R.H.Shikhaliev Mobile security threats on smart phone eng 2013
68  L.Ə.Tarverdiyev Y.N.Imamverdiyev Veb-saytlarda təhlükəsizlik boşluqların analizi aze 2013
69  Y.N.Imamverdiyev Əşyaların İnterneti üçün yüngülşəkili kriptoqrafiya aze 2013
70  Y.N.Imamverdiyev A Hypergame Model for Information Security eng 2013
71  Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat An advanced channel compensation method for speaker recognition.  eng 2013
72  Y.N.Imamverdiyev An information Security Incident prioritization method eng 2013
73  Y.N.Imamverdiyev An application of extreme value theory to e-government information security risk assessment eng 2013
74  L.V.Sukhostat Y.N.Imamverdiyev New Feature Vector Extraction Method for Speaker Recognition  eng 2012
75  Y.N.Imamverdiyev Koreya Respublikasının e-elm infrastrukturu aze 2012
76  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev E.R.Aliev Conceptual Architecture of National Information Space Security System of Azerbaijan eng 2012
77  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Some conceptual views on information security of the society eng 2011
78  Y.N.Imamverdiyev Эталонная модель для управления рисками информационной безопасности  2011
79  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Распознавание гласных азербайджанского языка на основе машин опорных векторов rus 2011
80  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev H.Y.Zargari S..Bairami Relationship between Mobile Switching Center Information and Social Behavior in Week Days and Holidays in a Telecommunication Area  eng 2010
81  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev H.Y.Zargari Using root mean square longitudinal approaches in social networks eng 2010
82  Y.N.Imamverdiyev Architecture of e-government information security management system eng 2010
83  Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Decision making in multi-biometric sytstems based on fuzzy integrals eng 2010
84  S.A.Devakhshandeh Y.N.Imamverdiyev Processing of information security risks with ordered weighted averaging operators eng 2010
85  Я.Н.Имамвердиев Приоритетные направления научных исследований по управлению информационной безопасностью электронного государства rus 2010
86  Я.Н.Имамвердиев С.А.Деракшанде Эталонная модель для управления рисками информационной безопасности rus 2010
87  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Ф.Д.Абдуллаева Вектор атаки и защитные меры персональных данных rus 2009
88  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev e-Government information security management research challenges eng 2009
89  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev V.Y.Musayev Securing fingerprint template by watermarking eng 2009
90  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev E.R.Aliev Thesis for concepts of forming the population and migration segment of national information space eng 2009
91  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev Information security risk assessment using Bayesian networks eng 2009
92  Y.N.Imamverdiyev QOST 28147-89 standartında əvəzetmə bloklarının genereasiyası aze 2008
93  Y.N.Imamverdiyev L.H.Karimova V.Y.Musayev Testing biometric systems against spoofing attacks eng 2008
94  F.D.Abdullayeva Y.N.Imamverdiyev V.Y.Musayev Analysis of security vulnerabilities in biometric systems eng 2008
95  S.A.Devakhshandeh Y.N.Imamverdiyev Fuzzy majority modelling of information security risks eng 2008
96  R.H.Shikhaliev Y.N.Imamverdiyev V.Y.Musayev Analysis of the biometric systems security Evaluation methodologies  eng 2008
97  Y.N.Imamverdiyev Modern condition and perspectives of speech technologies eng 2008
98  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi mütəxəssislərini sertifikatlaşdırma sistemləri aze 2008
99  Y.N.Imamverdiyev Biometrik texnologiyaların təhlükəsizliyi aze 2007
100  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi kursunun tədrisi aze 2007
101  Y.N.Imamverdiyev Milli CERT yaradılmasına mərhələli yanaşma modeli aze 2007
102  Y.N.Imamverdiyev S..Devakhshandeh Mürəkkəb sistemlərdə informasiya təhlükəsizliyi risklərin qiymətləndirilməsi aze 2007
103  Y.N.Imamverdiyev Etibarlı və təhlükəsiz elektron hökümət yaradılmasının bəzi məsələləri aze 2006
104  Я.Н.Имамвердиев Стандарты асимметричной криптографии на эллиптических кривых rus 2004
105  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев .. О некоторых специальных схемах цифровой подписи на эллиптических кривых rus 2004
106  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Анализ современного состояния криптографии гиперэллиптических кривых rus 2004
107  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Об одном методе умножения в GF(2m) для криптографии эллиптических кривых rus 2004
108  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев О генерации эллиптических кривых в форме монтгомери rus 2004
109  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Сравнительный анализ схем цифровой подписи на эллиптических кривых rus 2004
110  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Об одной схеме подписи на основе идентификационных данных с использованием билинейных отображений на эллиптических кривых rus 2004
111  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Вопросы повышения производительности криптосистем на эллиптических кривых rus 2004
112  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Контрмеры против атак через побочные каналы для криптографии эллиптических кривых rus 2004
113  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев О выборе эллиптической кривой над полем характеристики 2 для построения криптографических алгоритмов rus 2004
114  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Об условиях криптографической стойкости криптосистем на эллиптических кривых rus 2004
115  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev Artificial Intelligence Techniques in Intrusion Detection eng 2004
116  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Информационные технологии  2004
117  Я.Н.Имамвердиев Генерация криптографических сильных эллиптических кривых простого порядка rus 2003
118  Я.Н.Имамвердиев Методы имплементации эллиптической криптографии rus 2003
119  Я.Н.Имамвердиев Генерация криптографически сильных эллиптических кривых простого порядка rus 2003
120  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev Artificial intelligence techniques in intrusion detection eng 2001
121  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Об одной математической модели проектирования виртуальных частных сетей rus 2000
122  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev About One Method of Risk Measurement of Maintenance of Information Security of Corporative Networks Because of Fuzzy Sets eng 2000
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 129
 Dili  Ili
1  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Analysis of the demographic situation in the Republic of Azerbaijan: challenges and opportunities for the country eng 2024
2  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Automatic facies detection based on oilfield core images eng 2023
3  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Application of Extreme Learning Machine to Reservoir Proxy Modeling eng 2022
4  Y.N.Imamverdiyev F..Musayeva Analysis of generative adversarial networks eng 2022
5  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat History matching of petroleum reservoirs using deep neural networks eng 2022
6  Y.N.Imamverdiyev NEFT VƏ QAZ 4.0: Mövcud həllər , Perspektivlər və Problemlər aze 2021
7  Y.N.Imamverdiyev H..Abbasov Milli E-İMZA İnfrastrukturunun Aktual Elmi-Tədqiqat Problemləri  aze 2021
8  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Hybrid DeepGCL model for cyber-attacks detection on cyber-physical systems eng 2021
9  Y.N.Imamverdiyev Sənaye idarəetmə sistemlərində kibertəhlükəsizlik problemlərinin analizi aze 2021
10  Y.N.Imamverdiyev BİG DATA mühütündə Geoinformasiya sistemlərinin aktual elmi-nəzəri problemləri haqqında aze 2021
11  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Plant disease detection based on a deep model eng 2021
12  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev R.S.Mahmudov R.M.Aliguliyev Information security as a national security component eng 2021
13  Y.N.Imamverdiyev F.D.Abdullayeva Deep Learning in Cybersecurity: Challenges and Approaches eng 2020
14  Y.N.Imamverdiyev Bitkonin Qiymətinin Proqnozlaşdırılması üçün Dərin LSTM Metodu aze 2020
15  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin mühüm komponenti kimi aze 2020
16  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev R.S.Mahmudov R.M.Aliguliyev Information security as a national security component eng 2020
17  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Intelligent diagnosis of petroleum equipment faults using a deep hybrid model eng 2020
18  Y.N.Imamverdiyev F.D.Abdullayeva Condition Monitoring of Equipment in Oil Wells using Deep Learning eng 2020
19  Y.N.Imamverdiyev Neft-qaz sənayesi üçün rəqəmsal əkizlərin konseptual modeli  aze 2020
20  Y.N.Imamverdiyev COVID-19 pandemiyası dövründə kibertəhlükəsizlik problemlərinin analizi  2020
21  Y.N.Imamverdiyev Blokçeyn texnologiyaları: komponentləri, tətbiqləri və problemləri aze 2019
22  Y.N.Imamverdiyev E-Dövlətin İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya Sisteminin Çoxmeyarlı Qiymətləndirilməsiİ Modeli aze 2019
23  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya Təhlükəsizliyi Üzrə Beynəlxalq Koalisiya Modeli aze 2019
24  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Estimation of Viscosity of Azerbaijan Crude Oil eng 2019
25  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.D.Abdullayeva PSO-based Load Balancing Method in Cloud Computing eng 2019
26  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Evaluation of Oil Viscosity Based Various Empirical Correlations for Azerbaijan Crude Oils eng 2019
27  F.D.Abdullayeva Y.N.Imamverdiyev Development of Oil Production Forecasting Method based on Deep Learning eng 2019
28  Я.Н.Имамвердиев Метод Оценки Рисков Информационной Безопасности во Взаимосвязанных Информационных Инфраструктурах rus 2019
29  Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Lithological facies classification using deep convolutional neural network eng 2019
30  Y.N.Imamverdiyev Milli Kibertəhlükəsizlik üçün entropiya çəkiləri və dinamik indeks aze 2018
31  Y.N.Imamverdiyev G..Qarayeva Botnetlərlə mübarizədə yanaşmaların analizi aze 2018
32  Y.N.Imamverdiyev F.D.Abdullayeva Deep Learning Method for Denial of Service Attack Detection Based on Restricted Boltzmann Machine eng 2018
33  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Weighted clustering for anomaly detection in Big Data eng 2018
34  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat An improved ensemble approach for DOS attacks detection eng 2018
35  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi təhdidlərinin konsensus ranqlaşdırılması metodu  aze 2018
36  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin emalı proseslərinin optimal planlaşdırılması modeli aze 2018
37  Y.N.Imamverdiyev G..Garayeva Multi- level analysis of initiatives in countering botnets eng 2018
38  Я.Н.Имамвердиев Модели оценки живучести национальной инфраструктуры Интернета rus 2018
39  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Cyber-physical systems and their security issues eng 2018
40  Y.N.Imamverdiyev E-səhiyyədə informasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri  aze 2017
41  Y.N.Imamverdiyev R.M.Alıquliyev Neft-Qaz sənayesi üçün konseptual BIG DATA arxitekturası aze 2017
42  R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev Conceptual Big Data architecture for the Oiland Gas Industry  eng 2017
43  Y.N.Imamverdiyev G..Qarayeva Botnetlər və onların aşkarlanması üsulları  aze 2017
44  Y.N.Imamverdiyev B.R.Nəbiyev Şəbəkə təhlükəsizliyinin intellektual monitorinqi üçün konseptual model aze 2017
45  R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev Neft-Qaz sənayesi üçün Big Data strategiyası:ümumi istiqamətlər aze 2017
46  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Bulud texnologiyalarında yük balanslaşdırılması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu aze 2017
47  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Киберфизические системы: основные понятия и вопросы обеспечения безопасности. rus 2017
48  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Б.Р.Набиев О методе создания профиля для веб-пользователей rus 2017
49  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar elmi-nəzəri problemləri aze 2017
50  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat An Anomaly Detection Based on Optimization eng 2017
51  Y.N.Imamverdiyev IDEA4SP: E-kitabxanalar üçün informasiya təhlükəsizliyi modeli  aze 2017
52  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Основные понятия и вопросы обеспечения безопасности rus 2017
53  Л.В.Сухостат Я.Н.Имамвердиев Распознавание диалектов азербайджан-ского языка на основе акустической моде-ли rus 2016
54  Y.N.Imamverdiyev BİG DATA Texnologiyalarının böyük perspektivləri və problemləri  aze 2016
55  Y.N.Imamverdiyev B.R.Nəbiyev İnformasiya təhlükəsizliyinin monitorinqi sistemləri üçün kütləvi xidmət modelləri aze 2016
56  R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Neft-qaz sənayesi üçün Big Data analitikanin Cloud Computing platformasında Analytics-As-A-Service kimi reallaşdırılma imkanlarinin tədqiqi aze 2016
57  Y.N.Imamverdiyev E-Government Information Security Trust Assessment Model eng 2016
58  Y.N.Imamverdiyev Sosial media və təhlükəsizlik problemləri aze 2016
59  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Компенсация канальных искажений на основе вероятностного линейного дис-криминантного анализа для задачи распо-знавания диктора rus 2015
60  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Метод оценки периода основного тона с применением эмпирического вейвлет пре-образования rus 2015
61  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Разработка робастного метода извлечения речевых признаков на основе эмпирического вейвлет-преобразования rus 2015
62  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinə etimadın qiymətləndirilməsi modeli aze 2015
63  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Компенсация канальных искажений на основе вероятностного линейного дискриминантного анализа для задачи распознавания диктора rus 2015
64  Я.Н.Имамвердиев Нечеткая когнитивная модель стратегического управления информационной безопасностью электронного правительства rus 2015
65  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya cəmiyyətində kriptoqrafiya siyasətinin formalaşdırılması problemləri aze 2015
66  Y.N.Imamverdiyev Kiberqoşunlar: funksiyaları, silahları, kadr potensialı aze 2015
67  Y.N.Imamverdiyev E-dövlət mühitində informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyəti problemləri  aze 2015
68  Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat A Comparative Analysis of Pitch Detection Methods Under the Influence of Different Noise Conditions eng 2015
69  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Метод объединения решений классификаторов для задачи распознавания диктора rus 2015
70  Y.N.Imamverdiyev A Hypergame Model for Information Security eng 2014
71  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev B.R.Nəbiyev Şəbəkə təhlükəsizliyinin monitorinqi metodlarının analizi aze 2014
72  Я.Н.Имамвердиев Модель ситуационного управления информационной безопасностью электронного правительства rus 2014
73  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi üzrə koordinasiya problemləri aze 2014
74  Y.N.Imamverdiyev B.R.Nəbiyev Şəbəkə trafiki üçün multi-klassifikator modeli aze 2014
75  Я.Н.Имамвердиев Модель gm (1, 1)-Маркова для прогнозирования уязвимостей программного обеспечения rus 2014
76  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya Təhlükəsizliyinin Terminoloji Problemləri aze 2014
77  Y.N.Imamverdiyev Yeni Nəsil Milli Kibertəhlükəsizlik Strategiyaları aze 2013
78  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Метод оптимизации показателя в мультибиометрических системах rus 2013
79  Y.N.Imamverdiyev L.Ə.Tarverdiyev Veb Təhlükəsizliyin Qiymətləndirilməsi Metodlarının Analizi aze 2013
80  Y.N.Imamverdiyev Biometric cryptosystem based on discretized fingerprint texture descriptors eng 2013
81  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsinin konseptual modeli aze 2013
82  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Az-Srdat – Речевая База Данных Для Азербайджанского Языка rus 2013
83  Y.N.Imamverdiyev Koreya Respublikasında E-Elm Infrastrukturunun İnkişaf Məsələləri aze 2012
84  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin İnformasiya Təhlükəsizliyinin İdarə Edilməsi Üzrə Tədqiqatların Müasir Vəziyyətinin Analizi aze 2012
85  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Some Conceptual Views on Information Security of the Society eng 2012
86  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Исследование методов распознавания личности по голосу rus 2012
87  Я.Н.Имамвердиев Метод обнаружения искусственного изменения папиллярных узоров отпечатков пальцев на основе когерентности поля ориентаций rus 2012
88  Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat A Method for Cryptographic Key Generation from Fingerprints eng 2012
89  Y.N.Imamverdiyev Koreya Respublikasında Elm və Texnologiyaların İnkişaf Tendensiyaları və Problemləri aze 2012
90  Я.Н.Имамвердиев Метод обнаружения искусственно измененных отпечатков пальцев на основе фрактальных характеристик  rus 2012
91  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат О выборе признаков в задачах распознавания личности по голосу rus 2012
92  Y.N.Imamverdiyev B.R.Nəbiyev Presedentlər nəzəriyyəsi əsasında şəbəkə təhlükəsizliyinin monitorinqi üzrə qərarların qəbulu metodu aze 2012
93  Я.Н.Имамвердиев Метод обнаружения переделанных отпечатков пальцев на основе фрактальных характеристик  rus 2012
94  Я.Н.Имамвердиев С.А.Деракшанде Нечеткая OWA-модель для управления рисками информационной безопасности rus 2011
95  Y.N.Imamverdiyev S..Devakhshandeh İnformasiya təhlükəsizliyi təhdidlərinin ranqlaşdirilmasinin bir metodu haqqında  aze 2011
96  Я.Н.Имамвердиев Создание cert-команды для научной компьютерной сети azsciencenet  rus 2011
97  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Речевые базы данных для систем распознавания диктора rus 2011
98  Я.Н.Имамвердиев М.Ш.Гаджирагимова Архитектура инфраструктуры доверия электронным документам в среде электронного государства rus 2011
99  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Cəmiyyətin İnformasiya təhlükəsizliyinə dair bəzi konseptual baxışlar aze 2011
100  Y.N.Imamverdiyev S.A.Devakhshandeh Fuzzy OWA Model for Information Security Risk Management eng 2011
101  Я.Н.Имамвердиев Метод объединения результатов ансамбля классификаторов в мультибиометрических системах rus 2011
102  Я.Н.Имамвердиев С.А.Деракшанде Сервис-ориентированная эталонная модель для управления рисками информационной безопасности rus 2011
103  Y.N.Imamverdiyev Azərbaycan Respublikasinda biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradilmasinin aktual problemləri aze 2010
104  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi: aktual tədqiqat istiqamətləri aze 2010
105  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев В.Я.Мусаев Метод усиления безопасности биометрических систем с помощью водяных знаков rus 2010
106  Я.Н.Имамвердиев Метод определения качества изображений отпечатков пальцев на основе дискретных вейвлет-преобразований rus 2010
107  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев С.А.Деракшанде Оценка риска информационной безопасности с использованием сетей Байеса rus 2010
108  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев С.А.Деракшанде Сравнительный анализ методологий управления рисками информационной безопасности rus 2010
109  Y.N.Imamverdiyev A Model of Fusion of Information on Image Quality Based on the Dempster-Shafer Theory for Biometric Systems Interoperability eng 2010
110  Я.Н.Имамвердиев Метод биометрического хеширования на основе ортогональных преобразований для защиты биометрических шаблонов rus 2010
111  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев С.А.Деракшанде Пути повышения точности методов оценки рисков информационной безопасности rus 2010
112  Y.N.Imamverdiyev S..Devakhshandeh İnformasiya təhlükəsizliyi risklərin optimal idarə edilməsi modeli və onun genetik həll alqoritmi aze 2010
113  Y.N.Imamverdiyev Sosial şəbəkələrin analizi: Anlayışlar, modellər və tədqiqat problemləri aze 2010
114  Я.Н.Имамвердиев Модель слияния инфоpмации о качестве изобpажений на основе теоpии Демпстеpа—Шафеpа для интеpопеpабельности биометpических систем rus 2010
115  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев В.Я.Мусаев Методы обнаружения живучести в биометрических системах  rus 2009
116  Я.Н.Имамвердиев Метод определения качества отпечатков пальцев на основе вейвлетов rus 2009
117  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев В.Я.Мусаев Актуальные проблемы создания в Азербайджанской республике системы биометрической идентификации rus 2009
118  Y.N.Imamverdiyev V.Y.Musayev L.H.Karimova Method of detection of real fingerprints on the basis of the Radon transform eng 2009
119  Я.Н.Имамвердиев Х.Т.Арзуманов Схемы групповой подписи на основе спариваний на эллиптических кривых rus 2006
120  Я.Н.Имамвердиев Параллельное скалярное умножение на эллиптических кривых для защиты от атак через побочные каналы rus 2006
121  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Исследование международных и национальных стандартов цифровой подписи на эллиптических кривых rus 2005
122  Я.Н.Имамвердиев Новые контрмеры против атак через побочные каналы для криптографии на эллиптических кривых rus 2005
123  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Об эффективной генерации эллиптически кривых над расширенными полями rus 2005
124  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Быстрое скалярное умножение на эллиптических кривых для противодействия атакам на побочные каналы rus 2005
125  Я.Н.Имамвердиев Новые алгоритмы скалярного умножения на эллиптических кривых для противодействия атакам через побочные каналыНовые алгоритмы скалярног rus 2005
126  Я.Н.Имамвердиев Об одной схеме подписи на основе идентификационных данных с использованием билинейных отображений на эллиптических кривых rus 2005
127  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev On effective generation of elliptic curves over expanding fields eng 2005
128  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Исследование алгоритмов решения задачи дискретного логарифма на эллиптических кривых rus 2004
129  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev Architecture of adaptive intrusion detection system with the distributed stucture eng 2000
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 6
 Dili  Ili
1  Y.N.Imamverdiyev Biometrik pasportlar milli təhlekəsizlik sistemini təkmilləşdirəcək aze 2008
2  Y.N.Imamverdiyev Biometrik pasportlar aze 2008
3  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev İnformasiya və telekommunikasiya sistemləri cəmiyyətin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır aze 2007
4  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Elektron imza vasitələrinin sertifikatlaşdırılması aze 2006
5  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Elektron imza standartları aze 2005
6  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev İnformasiya cəmiyyətinin qurulmasında mühüm mərhələ aze 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu