Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 8
 Dili  Ili
1  Y.N.Imamverdiyev L.V.Suxostat Nitq texnologiyaları üzrə terminlərinin izahlı lüğəti aze 2015
2  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi terminlərinin izahlı lüğəti aze 2015
3  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi insidentləri aze 2012
4  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Sosial şəbəkələr aze 2010
5  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev V.Y.Musayev Biometrik texnologiyalar aze 2009
6  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Kriptoqrafiyanın əsasları aze 2006
7  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Kriptoqrafiya tarixi aze 2006
8  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Rəqəm imzası texnologiyası aze 2003
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 115
 Dili  Ili
1  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Detection of Cyber-Attacks on Cyber-Physical Systems Using Deep Neural Network eng 2019
2  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova A Deep Learning Method for Sentiment Classification  eng 2019
3  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Prediction of PVT Properties in Crude oil Systems Using Machine Learning Method eng 2019
4  Y.N.Imamverdiyev K..Əhmədova Sosial şəbəkələrdə saxta profillərin aşkarlanması metodları haqqında aze 2019
5  Y.N.Imamverdiyev F.I.Sadiyeva Kriptovalyutalarda konfidensiallıq və anonimlik problemləri aze 2019
6  Y.N.Imamverdiyev E.O.Bağırov Etik hakinq metodlarının tədrisi haqqında aze 2019
7  Y.N.Imamverdiyev G.M.Muradova Fərdi məlumatların mühafizəsi üçün blokçeyn texnologiyaları: imkanları və perspektivləri aze 2019
8  Y.N.Imamverdiyev Konfidensiallığı qorumaqla fərdi məlumatların intellektual analizi üçün Deep Learning metodları aze 2019
9  Y.N.Imamverdiyev F.D.Abdullayeva Oil production prediction using well test data eng 2018
10  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Implementation of support vector machines for prediction of PVT properties in crude oil systems eng 2018
11  Y.N.Imamverdiyev M.Ş.Hacırəhimova Müxtəlif Korrelyasiyalar İstifadə Etməklə Azərbaycan Xam Nefti Üçün Özlülük Performansının Qiymətləndirilməsi aze 2018
12  Y.N.Imamverdiyev G.M.Muradova Neft-qaz sənayesində kibertəhlükəsizlik problemləri aze 2018
13  Y.N.Imamverdiyev Kriptovalyuta verilənlərinin intelektual analizi məsələləri aze 2018
14  Y.N.Imamverdiyev Sosial şəbəkələrdə saxta profillərin aşkarlanması məsələləri aze 2018
15  Y.N.Imamverdiyev Ali məktəblərdə kibertəhlükəsizlik üzrə mütəxəssis hazırlığı problemləri aze 2018
16  R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Multidisciplinary problems of big data in information security eng 2017
17  Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Ф.Д.Абдуллаева Обнаружение аномалий в облачных Big Data данных rus 2017
18  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya Təhlükəsizliyi üçün Açıq Kodlu Alətlər aze 2017
19  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Обеспечение Информационной Безопасности Киберфизических Систем rus 2017
20  Y.N.Imamverdiyev Qlobal Kibertəhlükəsizlik Sənayesinin Analizi  aze 2017
21  Y.N.Imamverdiyev Zərərli Proqramların Aşkarlanması Üçün Maşın Təlimi Metodlarının Tətbiqi aze 2017
22  Y.N.Imamverdiyev E.R.Əliyev Proqram Təminatı və Fərdi Məlumatların Təhlükəsizliyi Məsələləri aze 2017
23  R.M.Əliquliyev R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Böyük verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu aze 2017
24  Р.М.Алгулиев Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Обнаружение DoS атак с применением ансамбля классификаторов rus 2017
25  Р.М.Алыгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Оптимизационный подход к обнаружению аномалий в Big data rus 2017
26  E.R.Əliyev Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyinin menecmenti standartlarının əlaqəli standartlarla harmonizasiyası xəritəsi: təkliflər aze 2017
27  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq koalisiyanın formalaşdırılması problemləri aze 2017
28  Я.Н.Имамвердиев CERT üçün insident verilənlərinin intellektual analizi rus 2017
29  Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Anomaly detection in network traffic using extreme learning machine  eng 2016
30  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin İnformasiya Təhlükəsizliyi üçün Big Data Texnologiyaları aze 2016
31  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya Təhlükəsizliyi Üzrə Tədqiqatlar üçün Böyük və Kiçik Verilənlər aze 2016
32  Y.N.Imamverdiyev Big Data və Fərdi Məlumatların Təhlükəsizliyi aze 2016
33  Y.N.Imamverdiyev AzScienceNet Şəbəkəsində İnternet-Resurslardan İstifadənin Monitorinqi Problemləri aze 2016
34  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Вопросы Применения Методов Машинного Обучения для Решения Проблем Информационной Безопасности rus 2016
35  Y.N.Imamverdiyev G..Qarayeva Botnetlər Aşkarlanması Üsullarının İcmalı aze 2016
36  Y.N.Imamverdiyev Elektron Kitabxanalarda İnformasiya Təhlükəsizliyinin Aktual Problemləri  aze 2016
37  Y.N.Imamverdiyev E-səhiyyə: İnformasiya Təhlükəsizliyinin Aktual Problemləri  aze 2016
38  Y.N.Imamverdiyev E-səhiyyə üçün Konseptual Big Data Arxitekturası aze 2016
39  Y.N.Imamverdiyev E-Services Security Assessment Model  eng 2016
40  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Вопросы безопасности киберфизических систем rus 2016
41  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyinin humanitar aspektləri aze 2015
42  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya-psixoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi problemləri  aze 2015
43  V.Y.Musayev Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq çağırışlar, təşəbbüslər və öhdəliklər  aze 2015
44  Ş.A.Mehdiyev Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi və texnoloji çağırışlar  aze 2015
45  Y.N.Imamverdiyev Sosial media və təhlükəsizlik problemləri  aze 2015
46  Y.N.Imamverdiyev Kriptologiya: tədqiqatların müasir vəziyyəti haqqında bəzi qeydlər  aze 2015
47  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Об одном подходе для извлечения признаков речевых сигналов на основе эмпирического вейвлет преобразования rus 2015
48  Y.N.Imamverdiyev E-dövlət üçün bulud texnologiyaları əsasında mobil elektron imza aze 2015
49  Y.N.Imamverdiyev Video summarization based on extracted key position of spotted objects eng 2015
50  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Kiberqoşunların formalaşdırılması problemləri aze 2015
51  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev Z..Fataliyev O..Kazimzade Surveillance Video Summarization Based on Object Motion Pattern Analysis eng 2014
52  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Elektron dövlətdə kriptoqrafiya sahəsində siyasətin formalaşdırılması problemləri aze 2014
53  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev Big data: big promises for information security eng 2014
54  Y.N.Imamverdiyev Elektron dövlətin informasiya təhlükəsizliyi üçün diffuziya indeksi modeli aze 2014
55  Y.N.Imamverdiyev B.R.Nəbiyev Şəbəkə trafikinin Naive Bayes və neyron şəbəkə əsaslı paralel klassifikasiya modeli aze 2014
56  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Речевые технологии на службе электронного государства rus 2014
57  Y.N.Imamverdiyev Security Operation Center Architecture for E-government based on Big Data Analysis eng 2014
58  Y.N.Imamverdiyev Milli kibertəhlükəsizlik strategiyalarının analizi aze 2013
59  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyinin terminoloji problemləri aze 2013
60  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətdə CERT-komandaları şəbəkəsinin yaradılması aze 2013
61  T.X.Fətəliyev Y.N.Imamverdiyev E-elm mühitində informasiya təhlükəsizliyi problemləri aze 2013
62  Y.N.Imamverdiyev R.H.Shikhaliev Mobile security threats on smart phone eng 2013
63  L.Ə.Tarverdiyev Y.N.Imamverdiyev Veb-saytlarda təhlükəsizlik boşluqların analizi aze 2013
64  Y.N.Imamverdiyev Əşyaların İnterneti üçün yüngülşəkili kriptoqrafiya aze 2013
65  Y.N.Imamverdiyev A Hypergame Model for Information Security eng 2013
66  Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat An advanced channel compensation method for speaker recognition.  eng 2013
67  Y.N.Imamverdiyev An information Security Incident prioritization method eng 2013
68  Y.N.Imamverdiyev An application of extreme value theory to e-government information security risk assessment eng 2013
69  L.V.Sukhostat Y.N.Imamverdiyev New Feature Vector Extraction Method for Speaker Recognition  eng 2012
70  Y.N.Imamverdiyev Koreya Respublikasının e-elm infrastrukturu aze 2012
71  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev E.R.Aliev Conceptual Architecture of National Information Space Security System of Azerbaijan eng 2012
72  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Some conceptual views on information security of the society eng 2011
73  Y.N.Imamverdiyev Эталонная модель для управления рисками информационной безопасности  2011
74  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Распознавание гласных азербайджанского языка на основе машин опорных векторов rus 2011
75  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev H.Y.Zargari S..Bairami Relationship between Mobile Switching Center Information and Social Behavior in Week Days and Holidays in a Telecommunication Area  eng 2010
76  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev H.Y.Zargari Using root mean square longitudinal approaches in social networks eng 2010
77  Y.N.Imamverdiyev Architecture of e-government information security management system eng 2010
78  Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Decision making in multi-biometric sytstems based on fuzzy integrals eng 2010
79  S.A.Devakhshandeh Y.N.Imamverdiyev Processing of information security risks with ordered weighted averaging operators eng 2010
80  Я.Н.Имамвердиев Приоритетные направления научных исследований по управлению информационной безопасностью электронного государства rus 2010
81  Я.Н.Имамвердиев С.А.Деракшанде Эталонная модель для управления рисками информационной безопасности rus 2010
82  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Ф.Д.Абдуллаева Вектор атаки и защитные меры персональных данных rus 2009
83  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev e-Government information security management research challenges eng 2009
84  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev V.Y.Musayev Securing fingerprint template by watermarking eng 2009
85  Y.N.Imamverdiyev QOST 28147-89 standartında əvəzetmə bloklarının genereasiyası aze 2008
86  Y.N.Imamverdiyev L.H.Karimova V.Y.Musayev Testing biometric systems against spoofing attacks eng 2008
87  F.D.Abdullayeva Y.N.Imamverdiyev V.Y.Musayev Analysis of security vulnerabilities in biometric systems eng 2008
88  S.A.Devakhshandeh Y.N.Imamverdiyev Fuzzy majority modelling of information security risks eng 2008
89  R.H.Shikhaliev Y.N.Imamverdiyev V.Y.Musayev Analysis of the biometric systems security Evaluation methodologies  eng 2008
90  Y.N.Imamverdiyev Modern condition and perspectives of speech technologies eng 2008
91  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi mütəxəssislərini sertifikatlaşdırma sistemləri aze 2008
92  Y.N.Imamverdiyev Biometrik texnologiyaların təhlükəsizliyi aze 2007
93  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi kursunun tədrisi aze 2007
94  Y.N.Imamverdiyev Milli CERT yaradılmasına mərhələli yanaşma modeli aze 2007
95  Y.N.Imamverdiyev S..Devakhshandeh Mürəkkəb sistemlərdə informasiya təhlükəsizliyi risklərin qiymətləndirilməsi aze 2007
96  Y.N.Imamverdiyev Etibarlı və təhlükəsiz elektron hökümət yaradılmasının bəzi məsələləri aze 2006
97  Я.Н.Имамвердиев Стандарты асимметричной криптографии на эллиптических кривых rus 2004
98  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев .. О некоторых специальных схемах цифровой подписи на эллиптических кривых rus 2004
99  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Анализ современного состояния криптографии гиперэллиптических кривых rus 2004
100  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Об одном методе умножения в GF(2m) для криптографии эллиптических кривых rus 2004
101  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев О генерации эллиптических кривых в форме монтгомери rus 2004
102  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Сравнительный анализ схем цифровой подписи на эллиптических кривых rus 2004
103  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Об одной схеме подписи на основе идентификационных данных с использованием билинейных отображений на эллиптических кривых rus 2004
104  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Вопросы повышения производительности криптосистем на эллиптических кривых rus 2004
105  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Контрмеры против атак через побочные каналы для криптографии эллиптических кривых rus 2004
106  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев О выборе эллиптической кривой над полем характеристики 2 для построения криптографических алгоритмов rus 2004
107  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Об условиях криптографической стойкости криптосистем на эллиптических кривых rus 2004
108  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev Artificial Intelligence Techniques in Intrusion Detection eng 2004
109  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Информационные технологии  2004
110  Я.Н.Имамвердиев Генерация криптографических сильных эллиптических кривых простого порядка rus 2003
111  Я.Н.Имамвердиев Методы имплементации эллиптической криптографии rus 2003
112  Я.Н.Имамвердиев Генерация криптографически сильных эллиптических кривых простого порядка rus 2003
113  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev Artificial intelligence techniques in intrusion detection eng 2001
114  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Об одной математической модели проектирования виртуальных частных сетей rus 2000
115  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev About One Method of Risk Measurement of Maintenance of Information Security of Corporative Networks Because of Fuzzy Sets eng 2000
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 107
 Dili  Ili
1  Y.N.Imamverdiyev F.D.Abdullayeva Deep Learning in Cybersecurity: Challenges and Approaches eng 2020
2  Y.N.Imamverdiyev Bitkonin Qiymətinin Proqnozlaşdırılması üçün Dərin LSTM Metodu aze 2020
3  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev R.Ş.Mahmudov İnformasiya Təhlükəsizliyi Milli Təhlükəsizliyin Mühüm Komponenti Kimi aze 2020
4  Y.N.Imamverdiyev Blokçeyn texnologiyaları: komponentləri, tətbiqləri və problemləri aze 2019
5  Y.N.Imamverdiyev E-Dövlətin İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya Sisteminin Çoxmeyarlı Qiymətləndirilməsiİ Modeli aze 2019
6  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya Təhlükəsizliyi Üzrə Beynəlxalq Koalisiya Modeli aze 2019
7  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Estimation of Viscosity of Azerbaijan Crude Oil eng 2019
8  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.D.Abdullayeva PSO-based Load Balancing Method in Cloud Computing eng 2019
9  Y.N.Imamverdiyev M.S.Hajirahimova Evaluation of Oil Viscosity Based Various Empirical Correlations for Azerbaijan Crude Oils eng 2019
10  F.D.Abdullayeva Y.N.Imamverdiyev Development of Oil Production Forecasting Method based on Deep Learning eng 2019
11  Я.Н.Имамвердиев Метод Оценки Рисков Информационной Безопасности во Взаимосвязанных Информационных Инфраструктурах rus 2019
12  Y.N.Imamverdiyev Milli Kibertəhlükəsizlik üçün entropiya çəkiləri və dinamik indeks aze 2018
13  Y.N.Imamverdiyev G..Qarayeva Botnetlərlə mübarizədə yanaşmaların analizi aze 2018
14  Y.N.Imamverdiyev F.D.Abdullayeva Deep Learning Method for Denial of Service Attack Detection Based on Restricted Boltzmann Machine eng 2018
15  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Weighted clustering for anomaly detection in Big Data eng 2018
16  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat An improved ensemble approach for DOS attacks detection eng 2018
17  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi təhdidlərinin konsensus ranqlaşdırılması metodu  aze 2018
18  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin emalı proseslərinin optimal planlaşdırılması modeli aze 2018
19  Y.N.Imamverdiyev G..Garayeva Multi- level analysis of initiatives in countering botnets eng 2018
20  Я.Н.Имамвердиев Модели оценки живучести национальной инфраструктуры Интернета rus 2018
21  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat Cyber-physical systems and their security issues eng 2018
22  Y.N.Imamverdiyev E-səhiyyədə informasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri  aze 2017
23  Y.N.Imamverdiyev R.M.Alıquliyev Neft-Qaz sənayesi üçün konseptual BIG DATA arxitekturası aze 2017
24  R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev Conceptual Big Data architecture for the Oiland Gas Industry  eng 2017
25  Y.N.Imamverdiyev G..Qarayeva Botnetlər və onların aşkarlanması üsulları  aze 2017
26  Y.N.Imamverdiyev B.R.Nəbiyev Şəbəkə təhlükəsizliyinin intellektual monitorinqi üçün konseptual model aze 2017
27  R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev Neft-Qaz sənayesi üçün Big Data strategiyası:ümumi istiqamətlər aze 2017
28  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Bulud texnologiyalarında yük balanslaşdırılması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu aze 2017
29  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Киберфизические системы: основные понятия и вопросы обеспечения безопасности. rus 2017
30  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Б.Р.Набиев О методе создания профиля для веб-пользователей rus 2017
31  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev R.Ş.Mahmudov İnformasoiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar elmi-nəzəri problemləri aze 2017
32  R.M.Alguliyev R.M.Aliguliyev Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat An Anomaly Detection Based on Optimization eng 2017
33  Y.N.Imamverdiyev IDEA4SP: E-kitabxanalar üçün informasiya təhlükəsizliyi modeli  aze 2017
34  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Основные понятия и вопросы обеспечения безопасности rus 2017
35  Л.В.Сухостат Я.Н.Имамвердиев Распознавание диалектов азербайджан-ского языка на основе акустической моде-ли rus 2016
36  Y.N.Imamverdiyev BİG DATA Texnologiyalarının böyük perspektivləri və problemləri  aze 2016
37  Y.N.Imamverdiyev B.R.Nəbiyev İnformasiya təhlükəsizliyinin monitorinqi sistemləri üçün kütləvi xidmət modelləri aze 2016
38  R.M.Alıquliyev Y.N.Imamverdiyev F.C.Abdullayeva Neft-qaz sənayesi üçün Big Data analitikanin Cloud Computing platformasında Analytics-As-A-Service kimi reallaşdırılma imkanlarinin tədqiqi aze 2016
39  Y.N.Imamverdiyev E-Government Information Security Trust Assessment Model eng 2016
40  Y.N.Imamverdiyev Sosial media və təhlükəsizlik problemləri aze 2016
41  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Метод оценки периода основного тона с применением эмпирического вейвлет пре-образования rus 2015
42  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Разработка робастного метода извлечения речевых признаков на основе эмпирического вейвлет-преобразования rus 2015
43  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinə etimadın qiymətləndirilməsi modeli aze 2015
44  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Компенсация канальных искажений на основе вероятностного линейного дискриминантного анализа для задачи распознавания диктора rus 2015
45  Я.Н.Имамвердиев Нечеткая когнитивная модель стратегического управления информационной безопасностью электронного правительства rus 2015
46  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya cəmiyyətində kriptoqrafiya siyasətinin formalaşdırılması problemləri aze 2015
47  Y.N.Imamverdiyev Kiberqoşunlar: funksiyaları, silahları, kadr potensialı aze 2015
48  Y.N.Imamverdiyev E-dövlət mühitində informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyəti problemləri  aze 2015
49  Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat A Comparative Analysis of Pitch Detection Methods Under the Influence of Different Noise Conditions eng 2015
50  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Метод объединения решений классификаторов для задачи распознавания диктора rus 2015
51  Y.N.Imamverdiyev A Hypergame Model for Information Security eng 2014
52  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev B.R.Nəbiyev Şəbəkə təhlükəsizliyinin monitorinqi metodlarının analizi aze 2014
53  Я.Н.Имамвердиев Модель ситуационного управления информационной безопасностью электронного правительства rus 2014
54  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi üzrə koordinasiya problemləri aze 2014
55  Y.N.Imamverdiyev B.R.Nəbiyev Şəbəkə trafiki üçün multi-klassifikator modeli aze 2014
56  Я.Н.Имамвердиев Модель gm (1, 1)-Маркова для прогнозирования уязвимостей программного обеспечения rus 2014
57  Y.N.Imamverdiyev İnformasiya Təhlükəsizliyinin Terminoloji Problemləri aze 2014
58  Y.N.Imamverdiyev Yeni Nəsil Milli Kibertəhlükəsizlik Strategiyaları aze 2013
59  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Метод оптимизации показателя в мультибиометрических системах rus 2013
60  Y.N.Imamverdiyev L.Ə.Tarverdiyev Veb Təhlükəsizliyin Qiymətləndirilməsi Metodlarının Analizi aze 2013
61  Y.N.Imamverdiyev Biometric cryptosystem based on discretized fingerprint texture descriptors eng 2013
62  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsinin konseptual modeli aze 2013
63  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Az-Srdat – Речевая База Данных Для Азербайджанского Языка rus 2013
64  Y.N.Imamverdiyev Koreya Respublikasında E-Elm Infrastrukturunun İnkişaf Məsələləri aze 2012
65  Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin İnformasiya Təhlükəsizliyinin İdarə Edilməsi Üzrə Tədqiqatların Müasir Vəziyyətinin Analizi aze 2012
66  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Some Conceptual Views on Information Security of the Society eng 2012
67  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Исследование методов распознавания личности по голосу rus 2012
68  Я.Н.Имамвердиев Метод обнаружения искусственного изменения папиллярных узоров отпечатков пальцев на основе когерентности поля ориентаций rus 2012
69  Y.N.Imamverdiyev L.V.Sukhostat A Method for Cryptographic Key Generation from Fingerprints eng 2012
70  Y.N.Imamverdiyev Koreya Respublikasında Elm və Texnologiyaların İnkişaf Tendensiyaları və Problemləri aze 2012
71  Я.Н.Имамвердиев Метод обнаружения искусственно измененных отпечатков пальцев на основе фрактальных характеристик  rus 2012
72  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат О выборе признаков в задачах распознавания личности по голосу rus 2012
73  Y.N.Imamverdiyev B.R.Nəbiyev Presedentlər nəzəriyyəsi əsasında şəbəkə təhlükəsizliyinin monitorinqi üzrə qərarların qəbulu metodu aze 2012
74  Я.Н.Имамвердиев С.А.Деракшанде Нечеткая OWA-модель для управления рисками информационной безопасности rus 2011
75  Y.N.Imamverdiyev S..Devakhshandeh İnformasiya təhlükəsizliyi təhdidlərinin ranqlaşdirilmasinin bir metodu haqqında  aze 2011
76  Я.Н.Имамвердиев Создание cert-команды для научной компьютерной сети azsciencenet  rus 2011
77  Я.Н.Имамвердиев Л.В.Сухостат Речевые базы данных для систем распознавания диктора rus 2011
78  Я.Н.Имамвердиев М.Ш.Гаджирагимова Архитектура инфраструктуры доверия электронным документам в среде электронного государства rus 2011
79  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev F.F.Yusifov Cəmiyyətin İnformasiya təhlükəsizliyinə dair bəzi konseptual baxışlar aze 2011
80  Y.N.Imamverdiyev S.A.Devakhshandeh Fuzzy OWA Model for Information Security Risk Management eng 2011
81  Я.Н.Имамвердиев Метод объединения результатов ансамбля классификаторов в мультибиометрических системах rus 2011
82  Я.Н.Имамвердиев С.А.Деракшанде Сервис-ориентированная эталонная модель для управления рисками информационной безопасности rus 2011
83  Y.N.Imamverdiyev Azərbaycan Respublikasinda biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradilmasinin aktual problemləri aze 2010
84  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi: aktual tədqiqat istiqamətləri aze 2010
85  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев В.Я.Мусаев Метод усиления безопасности биометрических систем с помощью водяных знаков rus 2010
86  Я.Н.Имамвердиев Метод определения качества изображений отпечатков пальцев на основе дискретных вейвлет-преобразований rus 2010
87  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев С.А.Деракшанде Оценка риска информационной безопасности с использованием сетей Байеса rus 2010
88  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев С.А.Деракшанде Сравнительный анализ методологий управления рисками информационной безопасности rus 2010
89  Y.N.Imamverdiyev A Model of Fusion of Information on Image Quality Based on the Dempster-Shafer Theory for Biometric Systems Interoperability eng 2010
90  Я.Н.Имамвердиев Метод биометрического хеширования на основе ортогональных преобразований для защиты биометрических шаблонов rus 2010
91  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев С.А.Деракшанде Пути повышения точности методов оценки рисков информационной безопасности rus 2010
92  Y.N.Imamverdiyev S..Devakhshandeh İnformasiya təhlükəsizliyi risklərin optimal idarə edilməsi modeli və onun genetik həll alqoritmi aze 2010
93  Y.N.Imamverdiyev Sosial şəbəkələrin analizi: Anlayışlar, modellər və tədqiqat problemləri aze 2010
94  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев В.Я.Мусаев Методы обнаружения живучести в биометрических системах  rus 2009
95  Я.Н.Имамвердиев Метод определения качества отпечатков пальцев на основе вейвлетов rus 2009
96  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев В.Я.Мусаев Актуальные проблемы создания в Азербайджанской республике системы биометрической идентификации rus 2009
97  Y.N.Imamverdiyev V.Y.Musayev L.H.Karimova Method of detection of real fingerprints on the basis of the Radon transform eng 2009
98  Я.Н.Имамвердиев Х.Т.Арзуманов Схемы групповой подписи на основе спариваний на эллиптических кривых rus 2006
99  Я.Н.Имамвердиев Параллельное скалярное умножение на эллиптических кривых для защиты от атак через побочные каналы rus 2006
100  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Исследование международных и национальных стандартов цифровой подписи на эллиптических кривых rus 2005
101  Я.Н.Имамвердиев Новые контрмеры против атак через побочные каналы для криптографии на эллиптических кривых rus 2005
102  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Об эффективной генерации эллиптически кривых над расширенными полями rus 2005
103  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Быстрое скалярное умножение на эллиптических кривых для противодействия атакам на побочные каналы rus 2005
104  Я.Н.Имамвердиев Новые алгоритмы скалярного умножения на эллиптических кривых для противодействия атакам через побочные каналыНовые алгоритмы скалярног rus 2005
105  Я.Н.Имамвердиев Об одной схеме подписи на основе идентификационных данных с использованием билинейных отображений на эллиптических кривых rus 2005
106  Р.М.Алгулиев Я.Н.Имамвердиев Исследование алгоритмов решения задачи дискретного логарифма на эллиптических кривых rus 2004
107  R.M.Alguliyev Y.N.Imamverdiyev Architecture of adaptive intrusion detection system with the distributed stucture eng 2000
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 6
 Dili  Ili
1  Y.N.Imamverdiyev Biometrik pasportlar milli təhlekəsizlik sistemini təkmilləşdirəcək aze 2008
2  Y.N.Imamverdiyev Biometrik pasportlar aze 2008
3  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev İnformasiya və telekommunikasiya sistemləri cəmiyyətin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır aze 2007
4  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Elektron imza vasitələrinin sertifikatlaşdırılması aze 2006
5  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev Elektron imza standartları aze 2005
6  R.M.Əliquliyev Y.N.Imamverdiyev İnformasiya cəmiyyətinin qurulmasında mühüm mərhələ aze 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu