Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Musayev , V.Y. İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq çağırışlar, təşəbbüslər və öhdəliklər / V.Y. Musayev , Y.N. Imamverdiyev // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının . - Bakı, 2015. - S. 102-105.
 Annotasiya
 Məqalədə informasiya təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı qlobal təşkilatların və regional qurumların təşəbbüsləri və konkret fəaliyyət istiqamətləri araşdırılmışdır. Bu sahədə siyasi, hüquqi, elmi-texniki müstəvidə, həmçinin xüsusi istiqamətlər üzrə beynəlxalq təşkilatların əsas fəaliyyət istiqamətləri və qarşılıqlı əlaqələri xülasə olunmuşdur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu