Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. Şəbəkə təhlükəsizliyinin intellektual monitorinqi üçün konseptual model / Y.N. Imamverdiyev , B.R. Nəbiyev // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2017. - N: 1. - S. 81-88.
 Annotasiya
 Məqalədə şəbəkə təhlükəsizliyinin prinsipial baxımdan yeni və daha effektli olan intellektual monitorinqinin konseptual modeli təklif olunur. Modeldə monitorinq prosesinin ümumi intellektual arxitekturuna, funksional bloklarına, emal proseslərinə və tətbiq istiqamətlərinə baxılır. Bundan başqa, monitorinq sisteminin boşluqları və zəif nöqtələri araşdırılır. Göstərilən problemlərin aradan qaldırılması üçün təklif olunan model problemyönümlü informasiya monitorinqi, toplanan verilənlərin ilkin emalı, verilənlərin indeksləşdirilməsi və strukturlaşdırılması, toplanan informasiyanın saxlanılması və idarə olunması, qərar qəbul edən şəxslərin tələblərinə uyğun informasiyanın seçilməsi və oxunaqlı, analiz edilə bilən hesabatların generasiyası kimi funksional imkanları özündə birləşdirir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu