Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Alıquliyev , R.M. Neft-Qaz sənayesi üçün Big Data strategiyası:ümumi istiqamətlər / R.M. Alıquliyev , Y.N. Imamverdiyev // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2017. - N: 2. - S. 34-47.
 Annotasiya
 Big Data texnologiyaları neft-qaz sənayesinin rəqabətə dayanıqlı inkişafı üçün vacib əhəmiyyət daşıyan yanaşmalar və alətlər təqdim edir. Dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin düşməsi şəraitində işləyən neft-qaz şirkətləri Big Data texnologiyalarına maraq göstərirlər. Bu istiqamətdə effektiv fəaliyyət üçün vacib şərtlərdən biri ümumi korporativ strategiya ilə üzvi surətdə əlaqələndirilmiş müvafiq strategiyanın işlənməsidir. Bu məqsədlə təqdim olunan işdə neft-qaz sənayesi üçün Big Data strategiyasının işlənməsi məsələsinə baxılır. Big Data texnologiyalarının potensial imkanları və neft-qaz sənayesində Big Data mənbələri, neft-qaz sənayesində Big Data-nın tətbiqi təcrübəsi və verilənlərin idarə edilməsində mövcud problemlər analiz edilir, Big Data strategiyasının formalaşdırılması və reallaşdırılması üzrə ümumi prinsiplər və istiqamətlər müəyyən edilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu