Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. İnformasiya təhlükəsizliyinin humanitar aspektləri / R.M. Əliquliyev , Y.N. Imamverdiyev // İnformasiya təklükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2015. - S. 9-12.
 Annotasiya
 İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində insan faktorunun əhəmiyyətli rola malik olması hazırda hamı tərəfindən etiraf olunan bi həqiqətdir. İnsan faktoru vasitəsilə informasiya təhlükəsizliyinin humanitar və ictimai elmlərlə bir çox predmet hiperəlaqələri yaranır. İnformasiya cəmiyyəti şəraitində informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi yeni texnoloji həllər tələb etməklə yanaşı, humanitar və ictimai elmlər qarşısında da bir sıra mürəkkəb problemlər qoyur. Bu işdə informasiya təhlükəsizliyinin humanitar və ictimai elmlər baxımından aktual problemləri analiz edilir və bir sıra multiplinar tədqiqat istiqamətləri müəyyən edilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu