Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyinin terminoloji problemləri / Y.N. Imamverdiyev // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ respublika elmi-praktiki konfransının materialları. - Bakı, 2013. - S. 38-41.
 Annotasiya
 Terminologiya qloballaşma və sürətli elmi-texnoloji inkişaf şəraitində xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İnformasiya təhlükəsizliyi sahəsində terminalogiya dinamik dəyişir, anlayışlar aparıtının fasiləsiz formalaşması prosesi baş verir. Lakin qloballaşma nəticəsində dünya dillərində terminalogiyanın unifikasiyası prosesi də baş verir, milli terminalogiya sistemləri "ölüm ya qalım" problemi qarşısında qalır. Bu problem xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha kəskin hiss olunur. Bu işdə informasiya təhlükəsizliyi sahəsində terminşünaslığın aktual problemlərini analiz edilir, onların aradan qaldırılması istiqamətində bir sıra tövsiyələr verilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu