Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. BİG DATA Texnologiyalarının böyük perspektivləri və problemləri / Y.N. Imamverdiyev // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2016. - N: 1. - S. , 23–34.
 Annotasiya
 Big Data müxtəlif mənbələrdən fərqli formatlarda yüksək sürətlə daxil olan böyük həcmli verilənlərin emalı, analizi və onlardan faydalı biliklərin çıxarılması texnologiyalarını və alətlərini özündə birləşdirir. Son dövrlər elmi və kütləvi ədəbiyyatda Big Data texnologiyaları elektron dövlət, biznes, səhiyyə, elm, istehsal və digər fəaliyyət sahələrində yeni perspektivlər açan və inqilabi dəyişikliklər edə biləcək texnologiyalar kimi təqdim edilir. Bu işdə həmin iddiaların söykəndiyi arqumentlərin potensialını müəyyən etmək və Big Data sahəsində düzgün strategiya seçmək üçün həmin texnologiyaların mahiyyəti, xüsusiyyətləri və təşəkkül tarixi, texnoloji komponentləri və analitik imkanları kritik analiz edilir, üstünlükləri, perspektivləri və mövcud problemləri göstərilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu