Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. Sosial şəbəkələrdə saxta profillərin aşkarlanması məsələləri / Y.N. Imamverdiyev // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. - Bakı, 2018. - S. 68-71.
 Annotasiya
 Sosial şəbəkələr təkcə sosial ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də real və virtual dünyada baş verən bədniyyətli hərəkətlərin inikas olunduğu kiberməkan, müxtəlif maraqların mübarizəsinin getdiyi meydandır. Adətən, bu bədniyyətli hərəkətləri həyata keçirən subyektlər öz kimliklərini saxta sosial şəbəkə profilləri vasitəsilə gizlətməyə çalışırlar. Bu saxta profillərin icra edəcəyi funksiyalar onları yaradanların niyyətinə görə dəyişir. Bu məqalədə sosial şəbəkələrdə saxta profillərin növlərinə, sosial şəbəkədən asılı olaraq yerinə yetirdiyi funksiyalara və törətdiyi fəsadlara baxılır, saxta profillərin aşkar edilməsi metodları analiz edilir
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu