Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mehdiyev , Ş.A. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi və texnoloji çağırışlar / Ş.A. Mehdiyev , Y.N. Imamverdiyev // İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2015. - S. 130-133.
 Annotasiya
 E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinə yönəlmiş təhdidlər informasiya sahəsində milli maraqlara qarşı yönəlib. Edövlətin informasiya təhlükəsizliyinin etibarlı təmin edilməsi üçün siyasi, hüquqi, təhsil, idarəetmə ilə yanaşı, adekvat texnoloji bazanın formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu işdə milli informasiya təhlükəsizliyi sisteminin formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsində qarşıya çıxan əsas texnoloji çağırışlar analiz edilir, inkişaf etmiş ölkələrin bu sahədə təcrübəsi araşdırılır və bir sıra elmi-praktiki tövsiyələr verilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu