Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. E-dövlət üçün bulud texnologiyaları əsasında mobil elektron imza / Y.N. Imamverdiyev // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2015. - S. 138-141.
 Annotasiya
 Elektron imza e-dövlətdə elektron şəxsiyyət vəsiqəsi rolunu oynayır, vətəndaşların elektron xidmətlərdən təhlükəsiz istifadəsini və mobilliyini təmin etmək üçün yeni nəsil fiziki şəxsiyyət vəsiqələrinə də elektron imzaları yaratmaq və yoxlamaq üçün zəruri məlumatların daxil edilməsi nəzərdə tutulur. Bulud texnologiyalarının təkcə mobil telefonlarla deyil, digər kompüter sistemləri ilə də daha yüksək mobillik imkanı yaratmaq potensialı vardır. Məqalədə bu potensialın daha geniş və tam istifadə edilməsi üçün həlli vacib normativ hüquqi və texnoloji xarakterli əsas problemlər analiz edilir, inkişaf etmiş ölkələrin bu sahədə təcrübəsi araşdırılır və bir sıra elmi-praktiki tövsiyələr verilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu