Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. İnformasiya cəmiyyətində kriptoqrafiya siyasətinin formalaşdırılması problemləri / Y.N. Imamverdiyev // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2015. - N: 1. - S. 12-23.
 Annotasiya
 İnformasiya cəmiyyətində informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin texnoloji komponentlərinin reallaşdırılmasında kriptoqrafiya metodları mühüm rol oynayır. Bu tədqiqat işində informasiya cəmiyyətində milli kriptoqrafiya siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi problemləri analiz edilir, inkişaf etmiş ölkələrin bu sahədə təcrübəsi araşdırılır, kriptoqrafiya üzrə açıq beynəlxalq müsabiqələrin təcrübəsi əsasında kriptoqrafiya sahəsində elmi tədqiqatların müasir vəziyyəti analiz edilir. Nəticə olaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün model kriptoqrafiya siyasətinin əsas istiqamətləri müəyyən edilir və bu siyasətin praktiki həyata keçirilməsində qarşıya çıxması gözlənilən bir sıra problemlər üzrə tövsiyələr verilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu