Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. E-dövlətdə CERT-komandaları şəbəkəsinin yaradılması / Y.N. Imamverdiyev // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə İ respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2013. - S. 92-95.
 Annotasiya
 E-dövlətdə informasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin tezliyi artır və nəticələrinin miqyası genişlənir. CERT- komandaları informasiya təhlükəsizliyi insidentlərin effektiv emalı üçün özünü təsdiqləmiş təşkilatı formalardan biridir. Bu işdə e-dövlət mühitində CERT- komandalarının evolyusiyası, onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, vahid iyeraxik infrastrukturda birləşdirilməsi problemləri analiz edilir, kibertəhlükəsizlik təlimlərinin təşkili təcrübəsinə baxılır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu