Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. İnformasiya təhlükəsizliyinin monitorinqi sistemləri üçün kütləvi xidmət modelləri / Y.N. Imamverdiyev , B.R. Nəbiyev // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2016. - N: 1. - S. 33–38.
 Annotasiya
 İnformasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi hadisələrinin emalı proseslərinin modelləşdirilməsi üçün kütləvi xidmət modeli təklif edilir. İnformasiya təhlükəsizliyi hadisələrinin emalı prosesi qarışıq prioritetli xidmət qaydası ilə işləyən M/G/1 modeli ilə təsvir edilir və üç prioritet sinfi – mütləq, nisbi və prioritetsiz xidmət rejimləri üçün orta gözləmə müddətlərinin analitik ifadələri verilir. Alınmış ehtimal xarakteristikaları əsasında informasiya təhlükəsizliyi hadisələrinin emalı üzrə fəaliyyətin effektivliyini qiymətləndirmək üçün cərimə funksiyaları daxil edilməklə model də təklif edilir
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu