Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. İnformasiya Təhlükəsizliyi Üzrə Tədqiqatlar üçün Böyük və Kiçik Verilənlər / Y.N. Imamverdiyev // “Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri” I respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2016. - S. 95-98.
 Annotasiya
 Big Data texnologiyaları informasiya təhlükəsizliyi üzrə tədqiqatlarda böyük verilənlər toplularından istifadə edilməsini tələb edir. Lakin belə verilənlərin toplanması, tədqiqatçıların geniş dairəsi üçün əlyetər edilməsi sahəsində bir sıra hüquqi, təhlükəsizlik, etik, intellektual mülkiyyət, rəqabət və digər problemlər mövcuddur. Məqalədə informasiya təhlükəsizliyi sahəsində aktual tədqiqat istiqamətləri üzrə mövcud verilənlər topluları haqqında məlumat verilir, bu toplulara müraciət modelləri analiz edilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu