Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. Milli Kibertəhlükəsizlik üçün entropiya çəkiləri və dinamik indeks / Y.N. Imamverdiyev // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2018. - N: №2. - S. 16-27.
 Annotasiya
 Hazırda kibertəhlükəsizlik milli təhlükəsizliyin vacib komponentlərindən birinə çevrilmişdir və onun effektiv təmin edilməsi üçün milli kibertəhlükəsizlik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi vacib məsələdir. Bu məsələnin həlli üçün bir sıra təşkilatlar tərəfindən milli kibertəhlükəsizlik indeksləri təklif edilmişdir. Lakin milli kibertəhlükəsizlik indeksinin işlənməsi sahəsində elmi tədqiqatlar və praktiki işlər erkən mərhələdədir,onların metodoloji əsaslandırılması qənaətbəxş və tam deyil. Bu işdə mövcud milli kibertəhlükəsizlik indeksləri müqayisəli analiz edilir, onların üstün və nöqsanlı cəhətləri göstərilir, onların təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər irəli sürülür. Kompozit milli kibertəhlükəsizlik indekslərinə daxil olan indikatorların çəkilərinin entropiya əsasında qiymətləndirilməsi metodu təklif edilir. Nəhayət, statik və dinamik kibertəhlükəsizlik indeksləri daxil edilir və təklif edilən yanaşmaların real verilənlər əsasında qiymətləndirilməsi aparılır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu