Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. Cəmiyyətin İnformasiya təhlükəsizliyinə dair bəzi konseptual baxışlar / R.M. Əliquliyev , Y.N. Imamverdiyev , F.F. Yusifov // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2011. - N: 2.- S. 3-9.
 Annotasiya
 İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə beynəlxalq təcrübədə mövcud olan mexanizmlər tədqiq olunmuş, bu sahədə milli normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması istiqamətində görülən işlər araşdırılmış və təkliflər verilmişdir. Cəmiyyətin təhlükəsizliyinin mühüm komponenti kimi informasiya təhlükəsizliyinin vəzifələri müəyyənləşdirilmiş, mövcud təhlükələr və onların hədəfləri araşdırılmış, cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dair təklif və tövsiyələr verilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu