Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Alıquliyev , R.M. Neft-qaz sənayesi üçün Big Data analitikanin Cloud Computing platformasında Analytics-As-A-Service kimi reallaşdırılma imkanlarinin tədqiqi / R.M. Alıquliyev , Y.N. Imamverdiyev , F.C. Abdullayeva // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2016. - N: 1.- S. 11–26.
 Annotasiya
 Neft-qaz sənayesində toplanan verilənlərin həcminin artması bu sektorda ciddi problemlərin meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Məqalədə böyük həcmli verilənlərin neft-qaz sənayesində yaratdığı problemlər, bu sahədə big data analitikanın tətbiqinin müasir vəziyyəti təhlil edilir. Nəhəng təşkilatların neft-qaz sənayesi üçün istehsal etdiyi big data analitika platformaları və dünyanın iri neft-qaz şirkətlərinin big data analitika sahəsində təcrübəsi araşdırılır. Big data analitika üçün böyük həcmli verilənlərin analizi üsulları və cloud computing platformasından istifadənin məqsədləri tədqiq olunur. Neft-qaz sənayesində big data analitikanın Analytics-as-aService xidməti kimi reallaşması üçün təklif və tövsiyələr verilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu