Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. Neft-qaz sənayesində kibertəhlükəsizlik problemləri / Y.N. Imamverdiyev , G.M. Muradova // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual multidissiplinar elmi-praktiki problemləri” IV respublika konfransı. - Bakı, 2018. - S. 109-112.
 Annotasiya
 Neft-qaz sənayesində istehsal tsiklinin bütün proseslərində rəqəmsal və İnternet texnologiyalarının geniş tətbiqi nəticəsində kibertəhlükəsizlik artan təhlükəyə çevrilir. Buna görə kibertəhlükəsizlik hazırda neft və qaz şirkətlərinin texnoloji inkişaf prioritetlərindən birinə çevrilir. Məqalədə neft-qaz sənayesində baş verən rəqəmsal transformasiyalara qısa xarakteristika verilir, meydana çıxan əsas kibertəhlükəsizlik təhdidləri analiz edilir və kibertəhlükəsizlik insidentləri haqqında məlumat verilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu