Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. Zərərli Proqramların Aşkarlanması Üçün Maşın Təlimi Metodlarının Tətbiqi / Y.N. Imamverdiyev // Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri. - Bakı, 2017. - S. 166-168.
 Annotasiya
 Məlum zərərli proqamları (malware) müəyyən etmək üçün siqnatura və evristika əsaslı aşkarlama metodlarından geniş istifadə olunur. Lakin qarşıya ilk dəfə çıxan zərərli proqramları bu metodlarla aşkarlamaq mümkün deyil. Bu problemi maşın təlimi metodlarından istifadə etməklə həll etmək olar. Baxılan işdə PE (portable executable) formatlı icra edilə bilən zərərli və zərərsiz fayllardan istifadə edilir. Bu fayllardan PE başlığı, DLL(Dinamic Link Library – Dinamik əlaqə kitabxanası) adları və DLL daxilindəki müraciət olunan funksiyaların adları götürülərək baza yaradılır. Bu bazadan istifadə edərək maşın təlimi metodları ilə ilk dəfə rast gəlinən zərərli proqramların aşkarlanmasına baxılır
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu