Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. Elektron dövlətdə kriptoqrafiya sahəsində siyasətin formalaşdırılması problemləri / R.M. Əliquliyev , Y.N. Imamverdiyev // “Elektron dövlət quruculuğu problemləri” I Respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2014. - S. 152-155.
 Annotasiya
 E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin texnoloji komponentlərində kriptoqrafik metodlar mühüm rol oynayır. Bu işdə e-dövlətdə kriptoqrafiya üzrə siyasətinin formalaşdırılması problemləri analiz edilir, inkişaf etmiş ölkələrin bu sahədə təcrübəsi araşdırılır, kriptologiya sahəsində elmi tədqiqatların müasir vəziyyəti açıq beynəlxalq kriptoqrafik müsabiqələrin təcrübəsi əsasında analiz edilir. Nəticə olaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün model kriptoqrafiya siyasətinin əsas istiqamətləri müəyyən edilir və bu siyasətin praktiki həyata keçirilməsində qarşıya çıxması gözlənilən bir sıra problemlər üzrə tövsiyyələr verilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu