Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. İnformasoiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar elmi-nəzəri problemləri / R.M. Əliquliyev , Y.N. Imamverdiyev , R.Ş. Mahmudov // İnformasiya cəmiyyəti problemləri. - 2017. - N: 2.- S. 32-43.
 Annotasiya
 Məqalədə informasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar elmi-nəzəri problemləri araşdırılır. O cümlədən problemin beynəlxalq, siyasi, psixoloji, hüquqi, iqtisadi, mədəni-etik, kadr hazırlığı və uşaqlarla bağlı aspektləri analiz edilir. Həmin sahələr üzrə aktual elmi tədqiqat istiqamətləri müəyyənləşdirilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu