Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. Müxtəlif Korrelyasiyalar İstifadə Etməklə Azərbaycan Xam Nefti Üçün Özlülük Performansının Qiymətləndirilməsi / Y.N. Imamverdiyev , M.Ş. Hacırəhimova // İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Nailiyyətlər və Perspektivlər. - Sumqayıt, 2018 . - S. 35-38.
 Annotasiya
  Neft yataqlarında lay flüidin təzyiq-həcm-temperatur (pressure-volume-temperature, PVT) xüsusiyyətləri haqqında dəqiq biliklər yataqların layihələndirilməsi, işlənib hazırlanması və istismarında, quyunun debitinin hesablanması, yerüstü qurğuların layihələndirilməsi, eləcə də karbohidrogen ehtiyatlarının hesablanmasında mühəndis-neftçilər üçün ilkin verilənlər hesab olunur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu