Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Əliquliyev , R.M. Böyük verilənlərdə anomaliyaların aşkarlanması üçün çoxkriteriyalı optimallaşdırma üsulu / R.M. Əliquliyev , R.M. Alıquliyev , Y.N. Imamverdiyev , F.C. Abdullayeva // “İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri” III respublika elmi-praktiki seminarı. - Bakı, 2017. - S. 7-11.
 Annotasiya
 Anomaliyaların aşkarlanmasında klasterləşmə üsullarının tətbiqi effektiv yanaşmalardan hesab edilir. Məşhur k-orta və digər klassik klasterləşmə alqoritmlərində klasterin ilkin mərkəzinin seçilməsi və lokal optimumun tapılması əsas problemlərdən biridir və anomaliyaların aşkarlanmasında dəqiq nəticələr əldə etməyə imkan vermir. Məqalədə anomaliyaların aşkarlanmasında dəqiqliyi artırmaq üçün PSO (particle swarm optimization) və k-orta alqoritmlərinin birləşməsinə əsaslanan yeni çəkili klasterləşmə üsulu təklif edilmişdir. Təklif edilmiş üsul Yahoo! S5 verilənlər bazası üzərində test edilmişdir və alınmış nəticələrin k-orta alqoritmi ilə müqayisəli təhlili aparılmışdır. Eksperimentlərin nəticəsi göstərir ki, təklif edilmiş üsul k-means alqoritmi ilə müqayisədə daha dayanıqlıdır və dəqiq nəticələr əldə etməyə imkan verir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu