Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi təhdidlərinin konsensus ranqlaşdırılması metodu / Y.N. Imamverdiyev // İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2018. - N: №2. - S. 34–45.
 Annotasiya
 E-dövlətin informasiya təhlükəsizliyi təhdidləri informasiya sahəsində milli maraqlara qarşı yönəlir. İnformasiya sahəsində milli maraqlara çoxsaylı təhdidlər mövcuddur və kiber-müdafiəyə ayrılan resursların məhdudluğu şəraitində təhdidlərə qarşı effektiv əks-tədbirlər görmək üçün bu təhdidlərin çoxkriteriyalı ranqlaşdırılması zəruridir. Təklif edilən modeldə təhdidlər milli maraqlara yaratdıqları təhlükə səviyyələrini xarakterizə edən ekspert qiymətləndirmələri əsasında ranqlaşdırılır. Təhdidlərin konsensus ranqlaşdırılması üçün optimallaşdırma modeli təklif edilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu