Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Imamverdiyev , Y.N. E-dövlət mühitində informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyəti problemləri / Y.N. Imamverdiyev // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2015. - N: 1. - S. 80-88.
 Annotasiya
 İnformasiya təhlükəsizliyi problemlərinin həlli texniki üsul və vasitələrlə yanaşı, həm də insanların mədəniyyətindən və peşə vərdişlərindən də asılıdır. Məqalədə informasiya təhlükəsizliyi anlayışının məzmununa müxtəlif yanaşmalar analiz edilir, informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyəti ilə korporativ mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi aydınlaşdırılır və e-dövlət mühitində təşkilatın informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyəti üçün konseptual model təklif edilir, konseptual modelin komponentlərinin formalaşdırılması istiqamətində bir sıra aktual problemlər müəyyən edilir
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu