Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 8
 Dili  Ili
1  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova A.A.Ahmadova Chapter4 Methodological approaches to the intelligent human factor management on an offshore oil and gas platforms eng 2023
2  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Chapter 5 Decision support in a remote health monitoring system for shift workers on an offshore oil platform eng 2023
3  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova A.A.Ahmadova Collective monograph. Expert assessments in decision making: risks and safety eng 2023
4  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Elektron tibb: formalaşması və elmi-nəzəri problemləri aze 2019
5  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Electronic Medicine: Formation and Scientific-Theoretical Problems eng 2019
6  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova M.I.Manaflı İntellektual demoqrafik proqnoz sistemi aze 2009
7  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova M.I.Manaflı İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələbatın monitorinqi aze 2009
8  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Качественный анализ и оценка техники пилотирования на основе полетной информации Обзорная информация rus 1998
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 108
 Dili  Ili
1  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova L..Garayeva Algorithm for early diagnosis of hepatocellular carcinoma based on gene pair similarity eng 2023
2  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova N..Shikhaliyeva Classification of patient reviews based on information in medical media resources eng 2023
3  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova L..Garayeva Selecting a machine learning algorithm for the prediction of hepatocellular carcinoma with the determination of key indicators  eng 2023
4  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova N..Shikhaliyeva Decision-making based on information in medical media resources  eng 2023
5  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Making in an Intelligent Health Management System of the Ship Crew in Maritime Transport eng 2023
6  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova N..Shikhaliyeva Lexicon-based sentiment analysis of medical data eng 2022
7  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova An Algorithm For The Decision Synthesis In The Remote Monitoring System Of Physiological State Of Workers Employed At High-Risk Facilities eng 2022
8  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Knowledge transformation in the intelligent system for hepatocellular carcinoma staging eng 2022
9  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova A.A.Ahmadova L..Garayeva Prediction of hepatocellular carcinoma using a machine learning algorithm eng 2022
10  Z.G.Jabrayilova Algorithm for early diagnosis of hepatocellular carcinoma based on gene pair similarity eng 2022
11  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Synthesis of Architecture of Health Management System for Workers Employed on Offshore Oil Platforms eng 2022
12  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova The intelligent monitoring and evaluation of the psychophysiological state of the ship crew in maritime transport eng 2021
13  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova The intelligent monitoring and evaluation of the psychophysiological state of the workers employed on offshore oil and gas platforms eng 2021
14  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova İnformasiya cəmiyyəti şəraitində əmək bazarının transformasiyası  aze 2021
15  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Synthesis of Architecture of Health Management System for Workers Employed on Offshore Oil Platforms eng 2021
16  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Conceptual approaches to IoT-based personnel health management in offshore oil and gas industry eng 2020
17  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы принятия решений для найма медицинских специалистов на основе нечеткого распознавания образов rus 2019
18  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Intelligent Demographic Forecasting System eng 2019
19  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi sosial media istifadəçilərinin fərdi məlumatlarının təhlükəsizliyi məsələləri aze 2019
20  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods for evaluation of human resources performance in virtual organizations eng 2018
21  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Согласование спроса и предложения на ИТ- специалистов на основе многосценарного распознавания образов rus 2018
22  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Aztəminatlı ailələrə yardımların verilməsi ilə bağlı qərarların qəbulunun intellektual dəstəklənməsinin metodoloji prinsipləri aze 2018
23  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Makrosəviyyədə insan resurslarının idarə olunması qərarlarının qəbulunu dəstəkləyən intellektual demoqrafik proqnoz sistemi aze 2018
24  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Proqram Mühəndisliyində Süni intellekt Problemləri aze 2017
25  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Распознавание образов в управлении спросом и предложением на медицинских специалистов rus 2017
26  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Support Method for Human Resource Management of the Virtual Organization eng 2017
27  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Support for the Recruitment of Medical Specialists eng 2017
28  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Pattern recognition in supply and demand management for medical professionals eng 2017
29  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Böyük Verilənlərin İnsan Resurslarının İdarə Olunması Məsələlərinin Həllində Tətbiqi, İmkanları, Problemləri aze 2016
30  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Ekspert Sistemləri: İmkanları, Tətbiq İstiqamətləri, Azərbaycanda Mövcud Vəziyyət aze 2016
31  Z.Q.Cəbrayılova Elektron Tibb Mühitində Kadrların Hazırlanması:Çağırışlar və Perspektivlər aze 2016
32  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Kadrlara Tələb və Təklifin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi Problemləri aze 2016
33  Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Bilik Mühəndisliyi: Təbii Tibbi İntellektin Süni Tibbi İntellektə Transformasiyası Problemləri aze 2016
34  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Kadrlara Tələb və Təklifin İntellektual idarə olunmasında situasiyaların qeyri-səlis oxşarlığı üsullarının tətbiqi aze 2016
35  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda tibbi bilik mühəndisliyinin müasir problemləri aze 2016
36  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy management of imbalance between supply and demand for İT specialists eng 2016
37  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova About One Approach to Intelligent Managing of Health Specialists Labor Market eng 2016
38  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Application of Fuzzy Situational Analysis for IT-Professionals Labor Market Management eng 2015
39  Z.Q.Cəbrayılova İnsan resurslarının idarə olunması sistemlərində fərdi məlumatların təhlükəsizliyi problemləri aze 2015
40  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision-making support for human resources management on the basis of multi-criteria optimization method eng 2015
41  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists eng 2015
42  Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova F.R.Mammadzada Fuzzy multi-scenario approach to human resource management eng 2014
43  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multicritical methods for the selection of IT-professionals eng 2014
44  Z.Q.Cəbrayılova Elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşması məsələləri  aze 2014
45  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT-Professionals eng 2014
46  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Метод ситуационного управления спросом и предложением на ИТ-специалистов в условиях нечеткой исходной информации. rus 2014
47  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of TOPSIS Method in Support of Decisions Made in Staff Management Issues  eng 2013
48  З.Г.Джабраилова Нечеткий многосценарный подход для ранжирования альтернатив при поддержке принятия решений по отбору кадров rus 2013
49  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Application of TOPSIS Method in Decision-Making Support of Personnel Management Problems eng 2012
50  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Design a Fuzzy Model for Decision Support Systems in the Selection and Recruiment eng 2012
51  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Using Model of Fuzzy Decision Support Systems in Iran Khodro Company"s Recruitment and Selection Systems eng 2012
52  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Using Fuzzy Decision Support Systems in Human Resource Management eng 2012
53  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of fuzzy multi-criteria method in decision-making support of personnel management problems eng 2012
54  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Вопросы подготовки специалистов в области информационных технологий.  rus 2012
55  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Solution of personnel management problem on the basis of fuzzy multi-criterion methods eng 2011
56  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova H.B.Aliev The method of Decision-Making Support for Employment of IT-Specialty Personnel Considering the Requirements of Employers eng 2011
57  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Defining methods of importance factor of the criteria in the solution of personnel man of personnel management problems and detection of contradictions eng 2011
58  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təhsil Sistemində İnformasiya Texnologiyaları İxtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığının vəziyyəti aze 2010
59  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Use of information about the importance of the criteria in the solution of personnel management problems eng 2010
60  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda İnformasiya Texnologiyaları İxtisasları üzrə kadr hazırlığı aze 2010
61  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Нечеткий многокритериальный выбор альтернатив с учетом компетентности экспертов и неравнозначи-мости критериев.  rus 2010
62  Z.G.Jabrayilova M.I.Manafli Expert support system of machine translation within the frame english-azerbaijani context eng 2010
63  З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Об одном методе многокритериального ранжирования для решения задач управления персоналом rus 2009
64  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması meyilləri.  aze 2009
65  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda informasiya texnologiyalari mutəxəssisləri sayının hesablanması metodikası.  aze 2009
66  Z.G.Jabrayilova S..Ishandarzade S.M.Nobari Conseptual approach to the personnel management problems in the organization management systems and their modeling eng 2008
67  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Investigation of supply of formal education system to labour market in the direction of preparing IT specialists in Azerbaijan eng 2008
68  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Conceptual approach to the selection problem of job applicants and ITS modeling through fuzzy mathematical apparatus eng 2008
69  З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Моделирование задачи выбора кандидатов на вакантные должности с применением нечеткой логики  rus 2008
70  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одном методе принятия решений в многокритериальных задачах с использованием коэффициентов важности критерий rus 2008
71  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tələbələrin müvəffəqiyyət dərəcəsinin qiymətləndirilməsi aze 2007
72  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods of the estimation of labor market efficiency on the basis of fuzzy criteria eng 2007
73  Z.Q.Cəbrayılova S..Isgəndərzadə S.M.Nobari Təşkilat idarəetmə sistemlərində qərarların qəbuluna konseptual yanaşma və onun modelləşdirilməsi aze 2007
74  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis göstəricilər əsasında tələbələrin müvəffəqiyyət dərəcəsinin təyin olunması aze 2007
75  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Estimation methods of labor market efficiency on the basis of fuzzy criteria eng 2007
76  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2006
77  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение многовариантного сценарного анализа в прогнозировании рынка труда. rus 2006
78  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova E.I.Qənbərov İntellektual texnologiya çərçivəsində əmək bazarının planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması aze 2006
79  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечеткой логики в системе оценки кадрового потенциала rus 2006
80  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одной методике оценки семейных доходов rus 2005
81  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечёткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда rus 2005
82  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Г.Б.Алиев Нечеткая логика в системе кадрового мониторинга персонала rus 2004
83  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятия решений вертикально-распределенных системах с учетом иерархической структурировании неравнозначных критериев rus 2004
84  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений на основе фрагментарно-распределенных баз знаний с учетом иерархического структурирования неравнозначных критериев rus 2004
85  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision-making in fragmentary-Distributed Systems eng 2004
86  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy Logic in the system of staff monitoring of Personnel eng 2004
87  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев З.Г.Джабраилова Об одной распределенной системе поддержки принятия решений для оценки трудовой деятельности работников предприятия, функционирующей на основе корпоративной сети rus 2003
88  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах rus 2003
89  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis relyasion model əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi metodikası aze 2003
90  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах на основе иерархической оценки неравнозначных критериев  rus 2003
91  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Personalın idarə olunmasında qarşıya çıxan qiymətləndirmə məsələlərinə qeyri-səlis məntiqi yanaşma aze 2003
92  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая прогнозная модель расчета численности населения rus 2003
93  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Görevlilerin çalışma kalitesinin değerlendirilmesinde bulanık mantık yaklaşımı tur 2003
94  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Bulanık mantığın nüfus toplamının tahmininde uygulanması tur 2003
95  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах rus 2003
96  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Прогнозирование численности населения на основе нечетких временных рядов. rus 2003
97  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одном подходе к прогнозированию численности населения rus 2003
98  Z.Q.Cəbrayılova Qəbul olunan qərarların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında aze 2002
99  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Образное диагностирование силовых установок летательного аппарата  rus 2002
100  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Качественный анализ и оценка техники пилотирования на основе полетной информации rus 1998
101  З.Г.Джабраилова Метод группового принятия решений на множестве нечеткого представления отношений альтернатив rus 1992
102  A.M.Abbasov Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova Management decision support systems on distributed structure eng 1992
103  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова К определению концетуальной модели системы организационного управления rus 1991
104  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Б.А.Кадыров Модель организационного управления научной деятельностью rus 1991
105  А.М.Аббасов М.Н.Мирзалиев М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Н.Т.Мамедбекова Экспертная система АЗЕРЭКС  rus 1991
106  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Система поддержки принятия управленческих решений с распределенной структурой АЗЕРЭКС rus 1991
107  З.Г.Джабраилова Формальная модель принятия решений в организационных системах управления rus 1990
108  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Тезаурусно-фреймовый подход к созданию интеллектуального интерфейса rus 1990
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 108
 Dili  Ili
1  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova N..Shikhaliyeva Development of decision-making technique based on sentiment analysis of crowdsourcing data in medical social media resources eng 2023
2  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Making in a Distributed Intelligent Personnel Health Management System on Offshore Oil Platform eng 2023
3  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova L..Garayeva Selecting a machine learning algorithm for creating a hepatocellular carcinoma prediction system eng 2022
4  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Synthesis of decision making in a distributed intelligent personnel health management system on offshore oil platform eng 2022
5  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova M.I.Manaflı Hepatosellular Karsinomanın Mərhələlərinin Təyini üçün İntellektual Sistemin İşlənilməsi Prinsipləri aze 2021
6  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Industry 4.0 şəraitində əmək bazarının intellektual idarə olunmasına metodoloji yanaşma aze 2021
7  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Conceptual approaches to intelligent human factor management on offshore oil and gas platforms eng 2021
8  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Development of Methodological and Functional Principles of the Intelligent Demographic Forecasting System eng 2021
9  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of Fuzzy Pattern Recognition in the Recruitment of IT Specialists  eng 2021
10  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Development of the Principles of Fuzzy Rule-Based System for Hepatocelular Carcinoma Staging eng 2021
11  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Sosial media resurslarında həkim pasiyent münasibətləri əsasında qərarların qəbulu üçün informativ parametrlərin işlənməsi aze 2020
12  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Conceptual Approach to the Use of Information Acquired in Social Media for Medial Decisions eng 2020
13  S.J.Mahmudova Z.G.Jabrayilova Development of an algorithm using the AHP method for selecting software according to its functionality eng 2020
14  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Человеческий фактор в системе управления здоровьем сменных работников в оффшорной нефтегазовой индустрии rus 2020
15  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Designing the Researchers’ Management Decision Support System Based on Fuzzy Logic eng 2020
16  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Teletibb: İmkanları və COVİD-19 pandemiyası şəraitində yeni tətbiqləri aze 2020
17  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Elmi işçilərin əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sisteminin metodoloji əsasları aze 2019
18  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi əşyaların interneti və onun dəniz neft platformasında işçilərin fiziki təhlükəsizliyinin izlənməsində imkanları aze 2019
19  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Sosial Media Mühitinin Həkim-Pasiyent Münasibətləri Seqmentinin Analizi: İmkanlar və Problemlər aze 2019
20  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods Managing for Matching of Supply and Demand on the IT Specialists eng 2019
21  Z.G.Jabrayilova Development of Intelligent Demographic Forecastimg System eng 2019
22  Z.G.Jabrayilova The principles of developing a management decision support system for scientific employees eng 2019
23  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods for fuzzy demand assessment for IT specialties eng 2019
24  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Virtual Təşkilatlarda Personalın Seçilməsi Metodikası aze 2018
25  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Dəniz neft platformasında personalın fizioloji vəziyyətinin və coğrafi mövqeyinin monitorinqində əşyaların internetinin imkanları aze 2018
26  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Techniques for personnel selection in virtual organization  eng 2018
27  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy multi-criteria method to support group decision making in human resource management eng 2018
28  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methodological approach to the human resource management in virtual organizations eng 2018
29  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy management of imbalance between supply and demand for IT specialists eng 2018
30  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Intelligent Management of the Unbalance Supply Chain and Demand in the Labor Market for IT specialists eng 2018
31  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision-Making Support in Human Resource Management Based on Multi-Objective eng 2018
32  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Opportunities of the Internet of thongs in the monitoring of the physiological state and location of personnel on offshore oil platform eng 2018
33  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi kadrlara tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasının qeyri-səlis situasiyaların analizi əsasında modelləşdirilməsi aze 2017
34  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi ekspert sistemlərin yaradılması problemləri və inkişaf istiqamətləri aze 2017
35  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi kadrlara tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasının idarə olunması metodları aze 2017
36  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы принятия решений в управлении трудоустройством медицинских специалистов rus 2017
37  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Development of a multi-scenario approach to intelligent management of human resources in the field of medicine eng 2017
38  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Intelligent management of the unbalance supply chain and demand in the labor market for IT specialists eng 2017
39  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Modelling of the interaction between supply and demand for medical staff on the basis of fuzzy situational analysis eng 2017
40  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методологический подход к многокритериальному принятию решений в задачах управления человеческими ресурсами rus 2016
41  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova İnsan resurslarının idarə olunması məsələlərinin həllində böyük verilənlərin istifadəsi imkanları və problemləri aze 2016
42  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Спрос и предложение в ИТ-Сегменте Рынка Труда Азербайджана rus 2016
43  Z.Q.Cəbrayılova Elektron tibbin insan resurslarının formalaşması: beynəlxalq təcrübə, həllər və perspektivlər aze 2016
44  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Multi-scenario Approach to Decision-Making Support in Human Resource Management eng 2016
45  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multi-scenario approach to decision-making support in human resource management eng 2016
46  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Opportunities and challenges of the use of big utilization in the resolution of human resource management eng 2016
47  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Supply and demand in IT-segment of Azerbaijan labor market eng 2016
48  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Методы управления согласованием спроса и предложения на рынке труда специалистов по информационным технологиям. rus 2015
49  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists eng 2015
50  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Многокритериальная оптимизация задач управления человеческими ресурсами на базе модифицированного метода TOPSIS rus 2015
51  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.T.Mamedov Fuzzy estimating method for quantitative imbalance of demand and supply of information technology specialists. eng 2015
52  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Managing the IT labor market in conditions of fuzzy information eng 2015
53  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Управление рынком труда специалистов по информационным технологиям в условиях нечеткой исходной информации. rus 2015
54  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Методы управления согласованием спроса и предложения на рынке труда специалистов по информационным технологиям. rus 2015
55  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multicriterial methods for the selection of IT- professionals eng 2015
56  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy estimating method for quantitative imbalance of demand and supply of information technology specialists  eng 2015
57  Z.Q.Cəbrayılova Elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşması: mövcud təcrübə, problemlər və perspektivlər  aze 2015
58  Z.Q.Cəbrayılova İnsan resurslarının idarə olunması sistemlərində işçinin fərdi məlumatlarının qorunması aze 2015
59  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Management Methodology of Coordination of Demand and Supply at the Labor Market of Information Technologies Spesialists eng 2015
60  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Multi-criteria optimization of human resource management problems based on the modified topsis method eng 2015
61  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT-Professionals eng 2014
62  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təşkilatda insan resurslarının idarə olunması qərarlarının dəstəklənməsində çoxkriteriyalı optimallaşdırma metodunun tətbıqı aze 2014
63  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ситуационное Управление Рынком Труда Специалистов По Информационным Технологиям rus 2014
64  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Система поддержки принятия решений в управлении человеческими ресурсами rus 2014
65  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of fuzzy optimization method in decision-making for personnel selection eng 2014
66  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Fuzzy AHp and Topsis Techniques for Employee Recruitment eng 2014
67  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Интеллектуальное Управление Рынком Труда ИТ-Специалистов rus 2014
68  S.M.Nobari Z.G.Jabrayilova Fuzzy AHp and Topsis Techniques for Employee Recruitment eng 2014
69  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari The Best Solution of personnel management problem on the basis of Numerical (scalar) optimization eng 2013
70  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of TOPSIS Method in Support of Decisions Made in Staff Management Issues eng 2013
71  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Метод оценки степени дисбаланса спроса и предложения на основе нечеткой шкалы рассогласованности rus 2013
72  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая многокритериальная модель поддержки принятия решений в задачах управления персоналом rus 2012
73  Z.Q.Cəbrayılova S.M.Nobari Personalın idarə olunması məsələlərində kriteriyaların vacibliyi haqqında informasiyanın emalı və ziddiyyətin aşkarlanması  aze 2011
74  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Нечеткие многокритериальные методы для поддержки принятия решений по отбору ИТ-специалистов.  rus 2011
75  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multicritetial methods for support of decision making on IT-specialist selection eng 2011
76  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2010
77  З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Решение задачи выбора кандидатов на вакантные должности методом многокритериального ранжирования rus 2010
78  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova S.M.Nobari Personalın işə qəbulu məsələsinin çoxssenarili analiz əsasında həll metodikası aze 2010
79  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda informasiya texnologiyalaları mütəxəssislərinin peşəkarlığının artırılması problemləri aze 2010
80  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Т.А.Агаев Подготовка в Азербайджане специалистов в области информационных технологий rus 2010
81  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təhsil sistemində informasiya texnologiyaları ixtisasları üzrə mütəxəssislərin hazırlığı aze 2010
82  З.Г.Джабраилова Моделирование процесса выбора кандидатов на вакантные должности с применением нечеткой логики rus 2009
83  З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Метод многокритериального ранжирования для решения задач управления персоналом rus 2009
84  Z.Q.Cəbrayılova S.F.Şükürlü “Virtual Oftalmoloq” nümunəsində diaqnostik ekspert sistemlərin tədrisi aze 2009
85  Z.Q.Cəbrayılova S.M.Nobari Təşkilatda personalın idarə olunması məsələlərinin səciyyəvi cəhətləri və konseptual modeli aze 2009
86  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала научно-исследовательского института rus 2007
87  Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova Methods of family income estimation in the targeting social assistance system eng 2007
88  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методика многовариантного сценарного анализа для прогнозирования рынка труда rus 2006
89  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2006
90  R.M.Əliquliyev Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycan İnformasiya Cəmiyyəti quruculuğa Tunis Sammitinin həmtəşkilatçısıdır aze 2005
91  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Ünvanlı sosial yardım sistemində ailə gəlirlərinin qiymətləndirilməsinə bir yanaşma aze 2005
92  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методика оценки семейных доходов в системе адресной социальной помощи rus 2005
93  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда rus 2005
94  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений в управлении трудноформализуемыми системами rus 2005
95  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Ünvanlı sosial yardım sistemində ailə gəlirlərinin qiymətləndirilməsi aze 2005
96  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Горизонтально-распределенная система поддержки принятия решений rus 2004
97  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткий логический подход к задаче оценки кадрового потенциала rus 2004
98  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечеткой логики в демографическом прогнозе rus 2004
99  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis zaman sırası əsasında əhali sayının proqnozlaşdırılması metodikası aze 2003
100  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Əhali sayının proqnozlaşdırılmasına qeyri-səlis zaman sırasının tətbiqi aze 2003
101  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis məntiq üsulları əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi aze 2003
102  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечетких временных рядов для прогнозирования численности населения rus 2002
103  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Г.Б.Алиев Представление и обработка динамических знаний в задачах распознавания нечетких образов rus 1999
104  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Т.И.Ибрагимов М.Э.Эминов Задача управления внешним объектами на основе баз знаний rus 1994
105  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Архитектура и принципы реализации распределенных систем принятия решений rus 1993
106  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений на основе распределенной базы знаний с реляционной структурой rus 1992
107  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Построение концептуальной модели систем организационного управления rus 1991
108  З.Г.Джабраилова Об одном методе группового принятия решений rus 1991
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu