Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 3
 Dili  Ili
1  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova M.I.Manaflı İntellektual demoqrafik proqnoz sistemi aze 2009
2  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova M.I.Manaflı İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələbatın monitorinqi aze 2009
3  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Качественный анализ и оценка техники пилотирования на основе полетной информации Обзорная информация rus 1998
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 86
 Dili  Ili
1  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods for evaluation of human resources performance in virtual organizations eng 2018
2  M.S.Hajirahimova Z.G.Jabrayilova Methods for evaluation of human resources performance in virtual organizations eng 2018
3  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Согласование спроса и предложения на ИТ- специалистов на основе многосценарного распознавания образов rus 2018
4  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Proqram Mühəndisliyində Süni intellekt Problemləri aze 2017
5  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Распознавание образов в управлении спросом и предложением на медицинских специалистов rus 2017
6  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Support Method for Human Resource Management of the Virtual Organization eng 2017
7  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Support for the Recruitment of Medical Specialists eng 2017
8  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Böyük Verilənlərin İnsan Resurslarının İdarə Olunması Məsələlərinin Həllində Tətbiqi, İmkanları, Problemləri aze 2016
9  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Ekspert Sistemləri: İmkanları, Tətbiq İstiqamətləri, Azərbaycanda Mövcud Vəziyyət aze 2016
10  Z.Q.Cəbrayılova Elektron Tibb Mühitində Kadrların Hazırlanması:Çağırışlar və Perspektivlər aze 2016
11  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Kadrlara Tələb və Təklifin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi Problemləri aze 2016
12  Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Bilik Mühəndisliyi: Təbii Tibbi İntellektin Süni Tibbi İntellektə Transformasiyası Problemləri aze 2016
13  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Kadrlara Tələb və Təklifin İntellektual idarə olunmasında situasiyaların qeyri-səlis oxşarlığı üsullarının tətbiqi aze 2016
14  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda tibbi bilik mühəndisliyinin müasir problemləri aze 2016
15  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy management of imbalance between supply and demand for İT specialists eng 2016
16  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Application of Fuzzy Situational Analysis for IT-Professionals Labor Market Management eng 2015
17  Z.Q.Cəbrayılova İnsan resurslarının idarə olunması sistemlərində fərdi məlumatların təhlükəsizliyi problemləri aze 2015
18  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision-making support for human resources management on the basis of multi-criteria optimization method eng 2015
19  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists eng 2015
20  Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova F.R.Mammadzada Fuzzy multi-scenario approach to human resource management eng 2014
21  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multicritical methods for the selection of IT-professionals eng 2014
22  Z.Q.Cəbrayılova Elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşması məsələləri  aze 2014
23  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT-Professionals eng 2014
24  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Метод ситуационного управления спросом и предложением на ИТ-специалистов в условиях нечеткой исходной информации. rus 2014
25  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of TOPSIS Method in Support of Decisions Made in Staff Management Issues  eng 2013
26  З.Г.Джабраилова Нечеткий многосценарный подход для ранжирования альтернатив при поддержке принятия решений по отбору кадров rus 2013
27  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Application of TOPSIS Method in Decision-Making Support of Personnel Management Problems eng 2012
28  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Design a Fuzzy Model for Decision Support Systems in the Selection and Recruiment eng 2012
29  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Using Model of Fuzzy Decision Support Systems in Iran Khodro Company"s Recruitment and Selection Systems eng 2012
30  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Using Fuzzy Decision Support Systems in Human Resource Management eng 2012
31  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of fuzzy multi-criteriamethod in decision-making support of personnel management problems eng 2012
32  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Вопросы подготовки специалистов в области информационных технологий.  rus 2012
33  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Solution of personnel management problem on the basis of fuzzy multi-criterion methods eng 2011
34  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova H.B.Aliev The method of Decision-Making Support for Employment of IT-Specialty Personnel Considering the Requirements of Employers eng 2011
35  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Defining methods of importance factor of the criteria in the solution of personnel man of personnel management problems and detection of contradictions eng 2011
36  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təhsil Sistemində İnformasiya Texnologiyaları İxtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığının vəziyyəti aze 2010
37  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Use of information about the importance of the criteria in the solution of personnel management problems eng 2010
38  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda İnformasiya Texnologiyaları İxtisasları üzrə kadr hazırlığı aze 2010
39  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Нечеткий многокритериальный выбор альтернатив с учетом компетентности экспертов и неравнозначи-мости критериев.  rus 2010
40  Z.G.Jabrayilova M.I.Manafli Expert support system of machine translation within the frame english-azerbaijani context eng 2010
41  З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Об одном методе многокритериального ранжирования для решения задач управления персоналом rus 2009
42  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması meyilləri.  aze 2009
43  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda informasiya texnologiyalari mutəxəssisləri sayının hesablanması metodikası.  aze 2009
44  Z.G.Jabrayilova S..Ishandarzade S.M.Nobari Conseptual approach to the personnel management problems in the organization management systems and their modeling eng 2008
45  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Investigation of supply of formal education system to labour market in the direction of preparing IT specialists in Azerbaijan eng 2008
46  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Conceptual approach to the selection problem of job applicants and ITS modeling through fuzzy mathematical apparatus eng 2008
47  З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Моделирование задачи выбора кандидатов на вакантные должности с применением нечеткой логики  rus 2008
48  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одном методе принятия решений в многокритериальных задачах с использованием коэффициентов важности критерий rus 2008
49  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tələbələrin müvəffəqiyyət dərəcəsinin qiymətləndirilməsi aze 2007
50  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods of the estimation of labor market efficiency on the basis of fuzzy criteria eng 2007
51  Z.Q.Cəbrayılova S..Isgəndərzadə S.M.Nobari Təşkilat idarəetmə sistemlərində qərarların qəbuluna konseptual yanaşma və onun modelləşdirilməsi aze 2007
52  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis göstəricilər əsasında tələbələrin müvəffəqiyyət dərəcəsinin təyin olunması aze 2007
53  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Estimation methods of labor market efficiency on the basis of fuzzy criteria eng 2007
54  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2006
55  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение многовариантного сценарного анализа в прогнозировании рынка труда. rus 2006
56  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova E.I.Qənbərov İntellektual texnologiya çərçivəsində əmək bazarının planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması aze 2006
57  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечеткой логики в системе оценки кадрового потенциала rus 2006
58  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одной методике оценки семейных доходов rus 2005
59  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечёткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда rus 2005
60  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Г.Б.Алиев Нечеткая логика в системе кадрового мониторинга персонала rus 2004
61  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятия решений вертикально-распределенных системах с учетом иерархической структурировании неравнозначных критериев rus 2004
62  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений на основе фрагментарно-распределенных баз знаний с учетом иерархического структурирования неравнозначных критериев rus 2004
63  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision-making in fragmentary-Distributed Systems eng 2004
64  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy Logic in the system of staff monitoring of Personnel eng 2004
65  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy Logic in the system of staff monitoring of Personnel. eng 2004
66  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев З.Г.Джабраилова Об одной распределенной системе поддержки принятия решений для оценки трудовой деятельности работников предприятия, функционирующей на основе корпоративной сети rus 2003
67  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах rus 2003
68  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis relyasion model əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi metodikası aze 2003
69  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах на основе иерархической оценки неравнозначных критериев  rus 2003
70  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Personalın idarə olunmasında qarşıya çıxan qiymətləndirmə məsələlərinə qeyri-səlis məntiqi yanaşma aze 2003
71  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая прогнозная модель расчета численности населения rus 2003
72  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Görevlilerin çalışma kalitesinin değerlendirilmesinde bulanık mantık yaklaşımı tur 2003
73  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Bulanık mantığın nüfus toplamının tahmininde uygulanması tur 2003
74  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах rus 2003
75  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Прогнозирование численности населения на основе нечетких временных рядов. rus 2003
76  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одном подходе к прогнозированию численности населения rus 2003
77  Z.Q.Cəbrayılova Qəbul olunan qərarların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında aze 2002
78  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Образное диагностирование силовых установок летательного аппарата  rus 2002
79  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Качественный анализ и оценка техники пилотирования на основе полетной информации rus 1998
80  З.Г.Джабраилова Метод группового принятия решений на множестве нечеткого представления отношений альтернатив rus 1992
81  A.M.Abbasov Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova Management decision support systems on distributed structure eng 1992
82  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова К определению концетуальной модели системы организационного управления rus 1991
83  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Б.А.Кадыров Модель организационного управления научной деятельностью rus 1991
84  А.М.Аббасов М.Н.Мирзалиев М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Н.Т.Мамедбекова Экспертная система АЗЕРЭКС  rus 1991
85  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Система поддержки принятия управленческих решений с распределенной структурой АЗЕРЭКС rus 1991
86  З.Г.Джабраилова Формальная модель принятия решений в организационных системах управления rus 1990
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 69
 Dili  Ili
1  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Virtual Təşkilatlarda Personalın Seçilməsi Metodikası aze 2018
2  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Dəniz neft platformasında personalın fizioloji vəziyyətinin və coğrafi mövqeyinin monitorinqində əşyaların internetinin imkanları aze 2018
3  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi kadrlara tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasının qeyri-səlis situasiyaların analizi əsasında modelləşdirilməsi aze 2017
4  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi ekspert sistemlərin yaradılması problemləri və inkişaf istiqamətləri aze 2017
5  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi kadrlara tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasının idarə olunması metodları aze 2017
6  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы принятия решений в управлении трудоустройством медицинских специалистов rus 2017
7  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Development of a multi-scenario approach to intelligent management of human resources in the field of medicine eng 2017
8  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методологический подход к многокритериальному принятию решений в задачах управления человеческими ресурсами rus 2016
9  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova İnsan resurslarının idarə olunması məsələlərinin həllində böyük verilənlərin istifadəsi imkanları və problemləri aze 2016
10  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Спрос и предложение в ИТ-Сегменте Рынка Труда Азербайджана rus 2016
11  Z.Q.Cəbrayılova Elektron tibbin insan resurslarının formalaşması: beynəlxalq təcrübə, həllər və perspektivlər aze 2016
12  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Multi-scenario Approach to Decision-Making Support in Human Resource Management eng 2016
13  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Методы управления согласованием спроса и предложения на рынке труда специалистов по информационным технологиям. rus 2015
14  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists eng 2015
15  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Многокритериальная оптимизация задач управления человеческими ресурсами на базе модифицированного метода TOPSIS rus 2015
16  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.T.Mamedov Fuzzy estimating method for quantitative imbalance of demand and supply of information technology specialists. eng 2015
17  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Managing the IT labor market in conditions of fuzzy information eng 2015
18  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Управление рынком труда специалистов по информационным технологиям в условиях нечеткой исходной информации. rus 2015
19  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Методы управления согласованием спроса и предложения на рынке труда специалистов по информационным технологиям. rus 2015
20  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multicriterial methods for the selection of IT- professionals eng 2015
21  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy estimating method for quantitative imbalance of demand and supply of information technology specialists  eng 2015
22  Z.Q.Cəbrayılova Elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşması: mövcud təcrübə, problemlər və perspektivlər  aze 2015
23  Z.Q.Cəbrayılova İnsan resurslarının idarə olunması sistemlərində işçinin fərdi məlumatlarının qorunması aze 2015
24  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT-Professionals eng 2014
25  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təşkilatda insan resurslarının idarə olunması qərarlarının dəstəklənməsində çoxkriteriyalı optimallaşdırma metodunun tətbıqı aze 2014
26  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ситуационное Управление Рынком Труда Специалистов По Информационным Технологиям rus 2014
27  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Система поддержки принятия решений в управлении человеческими ресурсами rus 2014
28  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of fuzzy optimization method in decision-making for personnel selection eng 2014
29  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Метод оценки степени дисбаланса спроса и предложения на основе нечеткой шкалы рассогласованности rus 2014
30  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Fuzzy AHp and Topsis Techniques for Employee Recruitment eng 2014
31  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Интеллектуальное Управление Рынком Труда ИТ-Специалистов rus 2014
32  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari The Best Solution of personnel management problem on the basis of Numerical (scalar) optimization eng 2013
33  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of TOPSIS Method in Support of Decisions Made in Staff Management Issues eng 2013
34  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая многокритериальная модель поддержки принятия решений в задачах управления персоналом rus 2012
35  Z.Q.Cəbrayılova S.M.Nobari Personalın idarə olunması məsələlərində kriteriyaların vacibliyi haqqında informasiyanın emalı və ziddiyyətin aşkarlanması  aze 2011
36  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Нечеткие многокритериальные методы для поддержки принятия решений по отбору ИТ-специалистов.  rus 2011
37  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2010
38  З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Решения задачи выбора кандидатов на вакантные должности методом многокритериального ранжирования rus 2010
39  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova S.M.Nobari Personalın işə qəbulu məsələsinin çoxssenarili analiz əsasında həll metodikası aze 2010
40  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda informasiya texnologiyalaları mütəxəssislərinin peşəkarlığının artırılması problemləri aze 2010
41  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Т.А.Агаев Подготовка в Азербайджане специалистов в области информационных технологий rus 2010
42  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təhsil sistemində informasiya texnologiyaları ixtisasları üzrə mütəxəssislərin hazırlığı aze 2010
43  З.Г.Джабраилова Моделирование процесса выбора кандидатов на вакантные должности с применением нечеткой логики rus 2009
44  З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Метод многокритериального ранжирования для решения задач управления персоналом rus 2009
45  Z.Q.Cəbrayılova S.F.Şükürlü “Virtual Oftalmoloq” nümunəsində diaqnostik ekspert sistemlərin tədrisi aze 2009
46  Z.Q.Cəbrayılova S.M.Nobari Təşkilatda personalın idarə olunması məsələlərinin səciyyəvi cəhətləri və konseptual modeli aze 2009
47  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала научно-исследовательского института rus 2007
48  Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova Methods of family income estimation in the targeting social assistance system eng 2007
49  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методика многовариантного сценарного анализа для прогнозирования рынка труда rus 2006
50  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2006
51  R.M.Əliquliyev Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycan İnformasiya Cəmiyyəti quruculuğa Tunis Sammitinin həmtəşkilatçısıdır aze 2005
52  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Ünvanlı sosial yardım sistemində ailə gəlirlərinin qiymətləndirilməsinə bir yanaşma aze 2005
53  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методика оценки семейных доходов в системе адресной социальной помощи rus 2005
54  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда rus 2005
55  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений в управлении трудноформализуемыми системами rus 2005
56  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Ünvanlı sosial yardım sistemində ailə gəlirlərinin qiymətləndirilməsi aze 2005
57  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Горизонтально-распределенная система поддержки принятия решений rus 2004
58  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткий логический подход к задаче оценки кадрового потенциала rus 2004
59  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечеткой логики в демографическом прогнозе rus 2004
60  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis zaman sırası əsasında əhali sayının proqnozlaşdırılması metodikası aze 2003
61  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Əhali sayının proqnozlaşdırılmasına qeyri-səlis zaman sırasının tətbiqi aze 2003
62  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis məntiq üsulları əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi aze 2003
63  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечетких временных рядов для прогнозирования численности населения rus 2002
64  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Г.Б.Алиев Представление и обработка динамических знаний в задачах распознавания нечетких образов rus 1999
65  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Т.И.Ибрагимов М.Э.Эминов Задача управления внешним объектами на основе баз знаний rus 1994
66  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Архитектура и принципы реализации распределенных систем принятия решений rus 1993
67  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений на основе распределенной базы знаний с реляционной структурой rus 1992
68  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Построение концептуальной модели систем организационного управления rus 1991
69  З.Г.Джабраилова Об одном методе группового принятия решений rus 1991
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu