Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 5
 Dili  Ili
1  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Elektron tibb: formalaşması və elmi-nəzəri problemləri aze 2019
2  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Electronic Medicine: Formation and Scientific-Theoretical Problems eng 2019
3  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova M.I.Manaflı İntellektual demoqrafik proqnoz sistemi aze 2009
4  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova M.I.Manaflı İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinə tələbatın monitorinqi aze 2009
5  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Качественный анализ и оценка техники пилотирования на основе полетной информации Обзорная информация rus 1998
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 88
 Dili  Ili
1  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы принятия решений для найма медицинских специалистов на основе нечеткого распознавания образов rus 2019
2  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Intelligent Demographic Forecasting System eng 2019
3  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi sosial media istifadəçilərinin fərdi məlumatlarının təhlükəsizliyi məsələləri aze 2019
4  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods for evaluation of human resources performance in virtual organizations eng 2018
5  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Согласование спроса и предложения на ИТ- специалистов на основе многосценарного распознавания образов rus 2018
6  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Aztəminatlı ailələrə yardımların verilməsi ilə bağlı qərarların qəbulunun intellektual dəstəklənməsinin metodoloji prinsipləri aze 2018
7  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Proqram Mühəndisliyində Süni intellekt Problemləri aze 2017
8  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Распознавание образов в управлении спросом и предложением на медицинских специалистов rus 2017
9  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Support Method for Human Resource Management of the Virtual Organization eng 2017
10  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision Support for the Recruitment of Medical Specialists eng 2017
11  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Böyük Verilənlərin İnsan Resurslarının İdarə Olunması Məsələlərinin Həllində Tətbiqi, İmkanları, Problemləri aze 2016
12  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Ekspert Sistemləri: İmkanları, Tətbiq İstiqamətləri, Azərbaycanda Mövcud Vəziyyət aze 2016
13  Z.Q.Cəbrayılova Elektron Tibb Mühitində Kadrların Hazırlanması:Çağırışlar və Perspektivlər aze 2016
14  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Kadrlara Tələb və Təklifin Qiymətləndirilməsi və İdarə Edilməsi Problemləri aze 2016
15  Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Bilik Mühəndisliyi: Təbii Tibbi İntellektin Süni Tibbi İntellektə Transformasiyası Problemləri aze 2016
16  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi Kadrlara Tələb və Təklifin İntellektual idarə olunmasında situasiyaların qeyri-səlis oxşarlığı üsullarının tətbiqi aze 2016
17  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda tibbi bilik mühəndisliyinin müasir problemləri aze 2016
18  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy management of imbalance between supply and demand for İT specialists eng 2016
19  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Application of Fuzzy Situational Analysis for IT-Professionals Labor Market Management eng 2015
20  Z.Q.Cəbrayılova İnsan resurslarının idarə olunması sistemlərində fərdi məlumatların təhlükəsizliyi problemləri aze 2015
21  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision-making support for human resources management on the basis of multi-criteria optimization method eng 2015
22  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists eng 2015
23  Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova F.R.Mammadzada Fuzzy multi-scenario approach to human resource management eng 2014
24  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multicritical methods for the selection of IT-professionals eng 2014
25  Z.Q.Cəbrayılova Elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşması məsələləri  aze 2014
26  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT-Professionals eng 2014
27  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Метод ситуационного управления спросом и предложением на ИТ-специалистов в условиях нечеткой исходной информации. rus 2014
28  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of TOPSIS Method in Support of Decisions Made in Staff Management Issues  eng 2013
29  З.Г.Джабраилова Нечеткий многосценарный подход для ранжирования альтернатив при поддержке принятия решений по отбору кадров rus 2013
30  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Application of TOPSIS Method in Decision-Making Support of Personnel Management Problems eng 2012
31  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Design a Fuzzy Model for Decision Support Systems in the Selection and Recruiment eng 2012
32  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Using Model of Fuzzy Decision Support Systems in Iran Khodro Company"s Recruitment and Selection Systems eng 2012
33  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Using Fuzzy Decision Support Systems in Human Resource Management eng 2012
34  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of fuzzy multi-criteriamethod in decision-making support of personnel management problems eng 2012
35  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Вопросы подготовки специалистов в области информационных технологий.  rus 2012
36  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Solution of personnel management problem on the basis of fuzzy multi-criterion methods eng 2011
37  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova H.B.Aliev The method of Decision-Making Support for Employment of IT-Specialty Personnel Considering the Requirements of Employers eng 2011
38  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Defining methods of importance factor of the criteria in the solution of personnel man of personnel management problems and detection of contradictions eng 2011
39  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təhsil Sistemində İnformasiya Texnologiyaları İxtisasları üzrə mütəxəssis hazırlığının vəziyyəti aze 2010
40  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Use of information about the importance of the criteria in the solution of personnel management problems eng 2010
41  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda İnformasiya Texnologiyaları İxtisasları üzrə kadr hazırlığı aze 2010
42  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Нечеткий многокритериальный выбор альтернатив с учетом компетентности экспертов и неравнозначи-мости критериев.  rus 2010
43  Z.G.Jabrayilova M.I.Manafli Expert support system of machine translation within the frame english-azerbaijani context eng 2010
44  З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Об одном методе многокритериального ранжирования для решения задач управления персоналом rus 2009
45  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması meyilləri.  aze 2009
46  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda informasiya texnologiyalari mutəxəssisləri sayının hesablanması metodikası.  aze 2009
47  Z.G.Jabrayilova S..Ishandarzade S.M.Nobari Conseptual approach to the personnel management problems in the organization management systems and their modeling eng 2008
48  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Investigation of supply of formal education system to labour market in the direction of preparing IT specialists in Azerbaijan eng 2008
49  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Conceptual approach to the selection problem of job applicants and ITS modeling through fuzzy mathematical apparatus eng 2008
50  З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Моделирование задачи выбора кандидатов на вакантные должности с применением нечеткой логики  rus 2008
51  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одном методе принятия решений в многокритериальных задачах с использованием коэффициентов важности критерий rus 2008
52  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tələbələrin müvəffəqiyyət dərəcəsinin qiymətləndirilməsi aze 2007
53  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods of the estimation of labor market efficiency on the basis of fuzzy criteria eng 2007
54  Z.Q.Cəbrayılova S..Isgəndərzadə S.M.Nobari Təşkilat idarəetmə sistemlərində qərarların qəbuluna konseptual yanaşma və onun modelləşdirilməsi aze 2007
55  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis göstəricilər əsasında tələbələrin müvəffəqiyyət dərəcəsinin təyin olunması aze 2007
56  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Estimation methods of labor market efficiency on the basis of fuzzy criteria eng 2007
57  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2006
58  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение многовариантного сценарного анализа в прогнозировании рынка труда. rus 2006
59  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova E.I.Qənbərov İntellektual texnologiya çərçivəsində əmək bazarının planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması aze 2006
60  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечеткой логики в системе оценки кадрового потенциала rus 2006
61  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одной методике оценки семейных доходов rus 2005
62  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечёткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда rus 2005
63  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Г.Б.Алиев Нечеткая логика в системе кадрового мониторинга персонала rus 2004
64  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятия решений вертикально-распределенных системах с учетом иерархической структурировании неравнозначных критериев rus 2004
65  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений на основе фрагментарно-распределенных баз знаний с учетом иерархического структурирования неравнозначных критериев rus 2004
66  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Decision-making in fragmentary-Distributed Systems eng 2004
67  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy Logic in the system of staff monitoring of Personnel eng 2004
68  Р.М.Алгулиев Т.Х.Фаталиев З.Г.Джабраилова Об одной распределенной системе поддержки принятия решений для оценки трудовой деятельности работников предприятия, функционирующей на основе корпоративной сети rus 2003
69  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах rus 2003
70  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis relyasion model əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi metodikası aze 2003
71  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах на основе иерархической оценки неравнозначных критериев  rus 2003
72  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Personalın idarə olunmasında qarşıya çıxan qiymətləndirmə məsələlərinə qeyri-səlis məntiqi yanaşma aze 2003
73  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая прогнозная модель расчета численности населения rus 2003
74  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Görevlilerin çalışma kalitesinin değerlendirilmesinde bulanık mantık yaklaşımı tur 2003
75  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Bulanık mantığın nüfus toplamının tahmininde uygulanması tur 2003
76  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Метод принятия решений в горизонтально-распределенных системах rus 2003
77  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Прогнозирование численности населения на основе нечетких временных рядов. rus 2003
78  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Об одном подходе к прогнозированию численности населения rus 2003
79  Z.Q.Cəbrayılova Qəbul olunan qərarların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında aze 2002
80  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Образное диагностирование силовых установок летательного аппарата  rus 2002
81  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Качественный анализ и оценка техники пилотирования на основе полетной информации rus 1998
82  З.Г.Джабраилова Метод группового принятия решений на множестве нечеткого представления отношений альтернатив rus 1992
83  A.M.Abbasov Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova Management decision support systems on distributed structure eng 1992
84  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова К определению концетуальной модели системы организационного управления rus 1991
85  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Б.А.Кадыров Модель организационного управления научной деятельностью rus 1991
86  А.М.Аббасов М.Н.Мирзалиев М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Н.Т.Мамедбекова Экспертная система АЗЕРЭКС  rus 1991
87  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Система поддержки принятия управленческих решений с распределенной структурой АЗЕРЭКС rus 1991
88  З.Г.Джабраилова Формальная модель принятия решений в организационных системах управления rus 1990
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 87
 Dili  Ili
1  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova M.I.Manaflı HEPATOSELLULAR KARSİNOMANIN MƏRHƏLƏLƏRİNİN TƏYİNİ ÜÇÜN İNTELLEKTUAL SİSTEMİN İŞLƏNİLMƏSİ PRİNSİPLƏRİ aze 2021
2  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova INDUSTRY 4.0 ŞƏRAİTİNDƏ ƏMƏK BAZARININ İNTELLEKTUAL İDARƏ OLUNMASINA METODOLOJİ YANAŞMA aze 2021
3  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Conceptual approaches to intelligent human factor management on offshore oil and gas platforms eng 2021
4  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Sosial media resurslarında həkim pasiyent münasibətləri əsasında qərarların qəbulu üçün informativ parametrlərin işlənməsi aze 2020
5  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Conceptual Approach to the Use of Information Acquired in Social Media for Medial Decisions eng 2020
6  S.J.Mahmudova Z.G.Jabrayilova Development of an algorithm using the AHP method for selecting software according to its functionality eng 2020
7  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Elmi işçilərin əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sisteminin metodoloji əsasları aze 2019
8  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi əşyaların interneti və onun dəniz neft platformasında işçilərin fiziki təhlükəsizliyinin izlənməsində imkanları aze 2019
9  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Sosial Media Mühitinin Həkim-Pasiyent Münasibətləri Seqmentinin Analizi: İmkanlar və Problemlər aze 2019
10  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methods Managing for Matching of Supply and Demand on the IT Specialists eng 2019
11  Z.G.Jabrayilova Development of Intelligent Demographic Forecastimg System eng 2019
12  Z.G.Jabrayilova The principles of developing a management decision support system for scientific employees eng 2019
13  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Virtual Təşkilatlarda Personalın Seçilməsi Metodikası aze 2018
14  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Dəniz neft platformasında personalın fizioloji vəziyyətinin və coğrafi mövqeyinin monitorinqində əşyaların internetinin imkanları aze 2018
15  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Techniques for personnel selection in virtual organization  eng 2018
16  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy multi-criteria method to support group decision making in human resource management eng 2018
17  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Methodological approach to the human resource management in virtual organizations eng 2018
18  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy management of imbalance between supply and demand for IT specialists eng 2018
19  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi kadrlara tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasının qeyri-səlis situasiyaların analizi əsasında modelləşdirilməsi aze 2017
20  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi ekspert sistemlərin yaradılması problemləri və inkişaf istiqamətləri aze 2017
21  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Tibbi kadrlara tələb və təklifin uyğunlaşdırılmasının idarə olunması metodları aze 2017
22  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы принятия решений в управлении трудоустройством медицинских специалистов rus 2017
23  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Development of a multi-scenario approach to intelligent management of human resources in the field of medicine eng 2017
24  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Intelligent management of the unbalance supply chain and demand in the labor market for IT specialists eng 2017
25  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методологический подход к многокритериальному принятию решений в задачах управления человеческими ресурсами rus 2016
26  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova İnsan resurslarının idarə olunması məsələlərinin həllində böyük verilənlərin istifadəsi imkanları və problemləri aze 2016
27  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Спрос и предложение в ИТ-Сегменте Рынка Труда Азербайджана rus 2016
28  Z.Q.Cəbrayılova Elektron tibbin insan resurslarının formalaşması: beynəlxalq təcrübə, həllər və perspektivlər aze 2016
29  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Multi-scenario Approach to Decision-Making Support in Human Resource Management eng 2016
30  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Методы управления согласованием спроса и предложения на рынке труда специалистов по информационным технологиям. rus 2015
31  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy approach to estimate the demand and supply quantitative imbalance at the labor market of information technology specialists eng 2015
32  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Многокритериальная оптимизация задач управления человеческими ресурсами на базе модифицированного метода TOPSIS rus 2015
33  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.T.Mamedov Fuzzy estimating method for quantitative imbalance of demand and supply of information technology specialists. eng 2015
34  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Managing the IT labor market in conditions of fuzzy information eng 2015
35  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Управление рынком труда специалистов по информационным технологиям в условиях нечеткой исходной информации. rus 2015
36  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Методы управления согласованием спроса и предложения на рынке труда специалистов по информационным технологиям. rus 2015
37  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy multicriterial methods for the selection of IT- professionals eng 2015
38  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Fuzzy estimating method for quantitative imbalance of demand and supply of information technology specialists  eng 2015
39  Z.Q.Cəbrayılova Elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşması: mövcud təcrübə, problemlər və perspektivlər  aze 2015
40  Z.Q.Cəbrayılova İnsan resurslarının idarə olunması sistemlərində işçinin fərdi məlumatlarının qorunması aze 2015
41  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova F.R.Mammadzada Fuzzy Decision-Making Support Methods for the Selection of IT-Professionals eng 2014
42  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təşkilatda insan resurslarının idarə olunması qərarlarının dəstəklənməsində çoxkriteriyalı optimallaşdırma metodunun tətbıqı aze 2014
43  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ситуационное Управление Рынком Труда Специалистов По Информационным Технологиям rus 2014
44  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Система поддержки принятия решений в управлении человеческими ресурсами rus 2014
45  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of fuzzy optimization method in decision-making for personnel selection eng 2014
46  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Метод оценки степени дисбаланса спроса и предложения на основе нечеткой шкалы рассогласованности rus 2014
47  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari Fuzzy AHp and Topsis Techniques for Employee Recruitment eng 2014
48  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Интеллектуальное Управление Рынком Труда ИТ-Специалистов rus 2014
49  S.M.Nobari Z.G.Jabrayilova Fuzzy AHp and Topsis Techniques for Employee Recruitment eng 2014
50  Z.G.Jabrayilova S.M.Nobari The Best Solution of personnel management problem on the basis of Numerical (scalar) optimization eng 2013
51  M.H.Mamedova Z.G.Jabrayilova Application of TOPSIS Method in Support of Decisions Made in Staff Management Issues eng 2013
52  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая многокритериальная модель поддержки принятия решений в задачах управления персоналом rus 2012
53  Z.Q.Cəbrayılova S.M.Nobari Personalın idarə olunması məsələlərində kriteriyaların vacibliyi haqqında informasiyanın emalı və ziddiyyətin aşkarlanması  aze 2011
54  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Ф.Ra.Мамедзаде Нечеткие многокритериальные методы для поддержки принятия решений по отбору ИТ-специалистов.  rus 2011
55  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2010
56  З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Решения задачи выбора кандидатов на вакантные должности методом многокритериального ранжирования rus 2010
57  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova S.M.Nobari Personalın işə qəbulu məsələsinin çoxssenarili analiz əsasında həll metodikası aze 2010
58  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycanda informasiya texnologiyalaları mütəxəssislərinin peşəkarlığının artırılması problemləri aze 2010
59  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Т.А.Агаев Подготовка в Азербайджане специалистов в области информационных технологий rus 2010
60  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Təhsil sistemində informasiya texnologiyaları ixtisasları üzrə mütəxəssislərin hazırlığı aze 2010
61  З.Г.Джабраилова Моделирование процесса выбора кандидатов на вакантные должности с применением нечеткой логики rus 2009
62  З.Г.Джабраилова С.М.Нобари Метод многокритериального ранжирования для решения задач управления персоналом rus 2009
63  Z.Q.Cəbrayılova S.F.Şükürlü “Virtual Oftalmoloq” nümunəsində diaqnostik ekspert sistemlərin tədrisi aze 2009
64  Z.Q.Cəbrayılova S.M.Nobari Təşkilatda personalın idarə olunması məsələlərinin səciyyəvi cəhətləri və konseptual modeli aze 2009
65  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методы и процедуры принятия решений, получения и анализа экспертных знаний в системе оценки кадрового потенциала научно-исследовательского института rus 2007
66  Z.G.Jabrayilova M.H.Mamedova Methods of family income estimation in the targeting social assistance system eng 2007
67  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методика многовариантного сценарного анализа для прогнозирования рынка труда rus 2006
68  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Планирование и прогнозирование рынка труда на основе методики многовариантного сценарного анализа rus 2006
69  R.M.Əliquliyev Z.Q.Cəbrayılova Azərbaycan İnformasiya Cəmiyyəti quruculuğa Tunis Sammitinin həmtəşkilatçısıdır aze 2005
70  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Ünvanlı sosial yardım sistemində ailə gəlirlərinin qiymətləndirilməsinə bir yanaşma aze 2005
71  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Методика оценки семейных доходов в системе адресной социальной помощи rus 2005
72  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткая логика в прогнозировании демографических аспектов рынка труда rus 2005
73  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений в управлении трудноформализуемыми системами rus 2005
74  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Ünvanlı sosial yardım sistemində ailə gəlirlərinin qiymətləndirilməsi aze 2005
75  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Горизонтально-распределенная система поддержки принятия решений rus 2004
76  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Нечеткий логический подход к задаче оценки кадрового потенциала rus 2004
77  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечеткой логики в демографическом прогнозе rus 2004
78  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis zaman sırası əsasında əhali sayının proqnozlaşdırılması metodikası aze 2003
79  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Əhali sayının proqnozlaşdırılmasına qeyri-səlis zaman sırasının tətbiqi aze 2003
80  M.H.Məmmədova Z.Q.Cəbrayılova Qeyri-səlis məntiq üsulları əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi aze 2003
81  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Применение нечетких временных рядов для прогнозирования численности населения rus 2002
82  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Г.Б.Алиев Представление и обработка динамических знаний в задачах распознавания нечетких образов rus 1999
83  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Т.И.Ибрагимов М.Э.Эминов Задача управления внешним объектами на основе баз знаний rus 1994
84  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Архитектура и принципы реализации распределенных систем принятия решений rus 1993
85  А.М.Аббасов М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Принятие решений на основе распределенной базы знаний с реляционной структурой rus 1992
86  М.Г.Мамедова З.Г.Джабраилова Построение концептуальной модели систем организационного управления rus 1991
87  З.Г.Джабраилова Об одном методе группового принятия решений rus 1991
KİV üzrə nəticə yoxdur.     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu