Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Cəbrayılova , Z.Q. Elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşması məsələləri / Z.Q. Cəbrayılova // "Elektron dövlət quruculuğu problemləri" I Respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2014. - S. 232-235.
 Annotasiya
 Məqalədə e-dövlətdə insan resurslarının mahiyyəti şərh olunur. Beynəlxalq təcrübəyə istinadən e-dövlətdə insan resurslarının formalaşması məsələləri araşdırılır. Respublikamızda e-dövlətin formalaşmasına zəmin yaradan konseptual sənədlərdə insan resurslarının formalaşması məsələlərinin həlli ilə bağlı öz əksini tapan istiqamətində qəbul olunan müddəalar şərh olunur. Ölkəmizdə e-dövlətin insan resurslarının hazırkı vəziyyət təhlil olunur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu