Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Cəbrayılova , Z.Q. Elektron dövlətdə insan resurslarının formalaşması: mövcud təcrübə, problemlər və perspektivlər / Z.Q. Cəbrayılova // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2015. - N: 1. - S. 48-55.
 Annotasiya
 Məqalədə elektron dövlətdə (e-dövlətdə) insan resurslarının formalaşmasına dair mövcud təcrübə şərh olunur, e-dövlətin inkişaf indeksinin bir komponenti kimi insan resurslarının indikatorları analiz olunur. İnsan resurslarının formalaşması məsələləri təsnifləşdirilməklə araşdırılır, bu məsələlərin həlli istiqamətində mövcud problemlər və Azərbaycandakı vəziyyət şərh edilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu