Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Cəbrayılova , Z.Q. İnsan resurslarının idarə olunması sistemlərində işçinin fərdi məlumatlarının qorunması / Z.Q. Cəbrayılova // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2015. - N: 2. - S. 26-34.
 Annotasiya
 Məqalədə insan resurslarının idarə olunması (İRİO) sistemlərinin mahiyyəti, əhəmiyyəti qeyd olunur və bu sistemlərdə işçilər haqqında saxlanılan məlumatın xarakteri verilir. Qeyd olunur ki, bu sistemlər İRİO məsələlərinin həllində nə qədər əhəmiyyətlidirsə, işçilərin fərdi məlumatlarının yayılmasında bir o qədər təhlükələr yaradır, “əmək fəaliyyəti ilə şəxsi həyat arasında uçurumu dərinləşdirir”. Belə sistemlərdə işçinin fərdi məlumatlarının qorunması və təhlükəsizliyinin tənzimlənməsi məsələləri qabaqcıl ölkələrin normativ-hüquqi sənədlərinə istinad etməklə analiz olunur. Beynəlxalq təcrübəyə istinadən Azərbaycanda da hər bir təşkilatın hüquqi-normativ aktı kimi işçilərin fərdi məlumatlarının qorunması haqqında əsasnamənin işlənilməsinin zəruriliyi əsaslandırılır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu