Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Məmmədova , M.H. Tibbi əşyaların interneti və onun dəniz neft platformasında işçilərin fiziki təhlükəsizliyinin izlənməsində imkanları / M.H. Məmmədova , Z.Q. Cəbrayılova // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri. - 2019. - N: 1. - S. 51-62.
 Annotasiya
 Məqalədə tibbin müxtəlif sferalarında Əşyaların İnterneti texnologiyalarının tətbiq olunduğu praktiki məsələlərə baxılmışdır. E-tibdə istifadə olunan IoT xidmətləri və IoT tətbiqləri analiz olunmuş və təsnifləndirilmiş, onların dəniz neft platformasında işçilərin sağlamlığının qorunması üçün istifadəsi imkanları göstərilmişdir. Tibbi IoT-un tətbiqi zamanı pasiyentlərin fiziki təhlükəsizliyi və fərdi məlumatlarının konfidensiallığına qarşı yaranan risklər və çağırışlar şərh edilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu