Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Məmmədova , M.H. Qeyri-səlis məntiq üsulları əsasında əməkdaşların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi / M.H. Məmmədova , Z.Q. Cəbrayılova // AMEA xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. - 2003. - N: 3, XXIII cild. - S. 148-152.
 Annotasiya
 Məqalədə personalın idarə olunması prosesi araşdırılmış, əməkdaşların fəaliyyətini səciyyələndirən xüsusiyyətlər müəyyənləşdirilmişdir. Əməkdaşların fəaliyyətininin qiymətləndirilməsi kriteriyalarının qeyri-müəyyənliyi və iyerarxikliyi nəzərə alınaraq qeyri-səlis məntiq üsulları əsasında qərar vermə üsulu təklif olunmuşdur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu