Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Məmmədova , M.H. İntellektual texnologiya çərçivəsində əmək bazarının planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması / M.H. Məmmədova , Z.Q. Cəbrayılova , E.I. Qənbərov // Kibernetika və informatika problemləri konf. materialları, III C. - Bakı, 2006. - S. 127-130.
 Annotasiya
 İyerarxik analiz metodu əsasında əmək bazarının vəziyyətinin strukturu təhlil olunmuşdur. Ekspert biliklərinə və alternativlərin qoşa müqayisəsi üsullarına istinad etməklə Azərbaycanda əmək bazarının vəziyyətinin planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması üçün çoxvariantlı ssenarilərin analizi metodikası təklif olunmuşdur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu