Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Məmmədova , M.H. Azərbaycanda tibbi bilik mühəndisliyinin müasir problemləri / M.H. Məmmədova , Z.Q. Cəbrayılova // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları III respublika elmi konfransı. - Sumqayıt, 2016. - S. 252-253.
 Annotasiya
 Məqalədə müasir riyazi metodların, süni intellekt texnologiyalarının, innovativ yanaşmaların tətbiqi ilə tibbin müxtəlif sahələrində qəbul olunan tibbi qərarların adekvatlığını təmin etmək üçün yaradılan ekspert sistemlərin əhəmiyyəti göstərilir. Hazırda böyük verilənlər əsrinin başlaması ilə informasiya bolluğunun tibdə yaratdığı problemlərin qarşısının alınması üçün bu istiqamətdə tədqiqatların daha da aktuallaşdığı qeyd edilir. Azərbaycanda yaradılan tibbi ekspert sistemlər haqqında məlumat verilir, e-tibbin formalaşdığı şəraitdə onların yaradılması və istismarı, təbii tibbi biliklərin süni tibbi biliklərə transformasiyası üzrə mütəxəssislərin – bilik mühəndislərinin hazırlanmasına xüsusi diqqət ayrılmasının zəruriliyi bildirilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu