Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Məmmədova , M.H. Personalın işə qəbulu məsələsinin çoxssenarili analiz əsasında həll metodikası / M.H. Məmmədova , Z.Q. Cəbrayılova , S.M. Nobari // İnformasiya Texnologiyaları Problemləri. - 2010. - N: 2.- S. 24-35.
 Annotasiya
 Məqalədə personalın işə qəbulu məsələsinin qeyri-səlis relyasiya modeli təklif edilmiş, qərar qəbul edən şəxsin tələbinə uyğun ssenarilər üzrə alternativləri qiymətləndirməyə, nizamlamağa və ən yaxşı alternativi seçməyə imkanı verən həll metodu işlənilmişdir. Məsələnin həlli üçün giriş informasiyasının emalı üsulları verilmişdir. Təklif edilən metodika əsasında informasiya texnologiyaları (İT) ixtisasları üzrə işə qəbul məsələsinin həll alqoritmi təsvir edilmişdir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu