Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Məmmədova , M.H. Tibbi Kadrlara Tələb və Təklifin İntellektual idarə olunmasında situasiyaların qeyri-səlis oxşarlığı üsullarının tətbiqi / M.H. Məmmədova , Z.Q. Cəbrayılova // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları III respublika elmi konfransı. - Sumqayıt, 2016. - S. 192-193.
 Annotasiya
 Məqalədə tibbi kadrlara tələb və təklifin qarşılıqlı əlaqəsi və onların idarə olunması prosesinin modelləşdirilməsi məsələsinə baxılır. Tələb və təklifin spesifik cəhətləri nəzərə alınaraq onların qeyri-səlis situasiya modelləri verilir. Tələb və təklifin intellektual idarə olunması məsələsi tibb mütəxəssislərinin seçilməsi və işə qəbulu mexanizmlərinin işlənilməsinə gətirilərək qeyri-səlis situasiyaların oxşarlığı dərəcəsinin təyini üsulları əsasında həlli edilməsi təklif edilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu