Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Cəbrayılova , Z.Q. Təşkilat idarəetmə sistemlərində qərarların qəbuluna konseptual yanaşma və onun modelləşdirilməsi / Z.Q. Cəbrayılova , S. Isgəndərzadə , S.M. Nobari // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransı. . - Sumqayıt, 2007. - S. 260-262.
 Annotasiya
 Təşkilat idarəetmə sistemlərində qərarların qəbul olunmasına gətirilə bilən idarəetmə məsələlərinə baxılmış, qərar qəbul olunması bir proses kimi mərhələlərlə ardıcıl olaraq göstərilmişdir. Məqalədə qeyd olunmuşdur ki, idarəetmə məsələlərinin həlli qeyri-müəyyənliklərlə, qeyri-dəqiqlikə müşayət olunduğu üçün belə məsələlərin həlli qeyri-səlis mühitdə qərara qəbul olunması məsələsinə gətirilərək həll olunmalıdırlar və onların da həlli üçün qeyri-səlis relyasiya modelindən istifadə olunması zəruridir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu