Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Cəbrayılova , Z.Q. İnsan resurslarının idarə olunması sistemlərində fərdi məlumatların təhlükəsizliyi problemləri / Z.Q. Cəbrayılova // Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2015. - S. 70-73.
 Annotasiya
 Məqalədə insan resurslarının idarə olunması sistemlərində işçilərin fərdi məlumatlarının xarakteri verilir, onların qorunması və informasiya təhlükəsizliyi problemlərinə baxılır. Qeyd olunur ki, bu sistemlər təşkilatda kadrların idarə olunması ilə bağlı məsələlərin həllində nə qədər əhəmiyyətlidirsə, işçilər haqqında fərdi məlumatların yayılmasında bir o qədər təhlükələr yaradır. İşçilərin fərdi məlumatlarının qorunması ilə bağlı qabaqcıl ölkələrin təcrübəsini öyrənmək məqsədilə onların qanunvericilikləri analiz olunur. Qabaqcıl təcrübəyə istinad etməklə Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsində “işçilərin fərdi məlumatlarının qorunması” ilə bağlı maddələrin olması təklif olunur və hər bir təşkilatda müvafiq əsasnamənin işlənilməsinin zəruriliyi göstərilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu