Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Məmmədova , M.H. Personalın idarə olunmasında qarşıya çıxan qiymətləndirmə məsələlərinə qeyri-səlis məntiqi yanaşma / M.H. Məmmədova , Z.Q. Cəbrayılova // Müasir mərhələdə Azərbaycanda demoqrafik inkişafın, məşğulluq və işsizliyin sosial-iqtisadi problemləri. Elmi-praktiki konfransının materialları. - Bakı, 2003. - S. 116-119.
 Annotasiya
 Məqalədə qiymətləndirmə məsələsi kadr siyasətinin ayrılmaz hissəsi olan personalın idarə olunmasının əsasını təşkil edən bir məsələ kimi açıqlanır. Personalın idarə olunmasında rast gəlinən qiymətləndirmə məsələləri klassifikasiya olunur və qeyd olunur ki, belə məsələlərin həllində adətən istinad olunan giriş verilənləri keyfiyyət xarakterli olurlar və bu səbəbdən onların qiymətləndirilməsində dilimizin linqvistik ifadələrindən istifadə olunur. Bu isə belə məsələlərin həllində riyazi formalizm kimi qeyri-səlis məntiqdən istifadəni zərurətə çevirir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu