Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Məmmədova , M.H. Qeyri-səlis göstəricilər əsasında tələbələrin müvəffəqiyyət dərəcəsinin təyin olunması / M.H. Məmmədova , Z.Q. Cəbrayılova // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları . - Sumqayıt, 2007. - S. 262-264.
 Annotasiya
 Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin müvəffəqiyyət səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilər müəyyənləşdirilmişdir. Bu göstəricilərin qeyri-müəyyənlik xüsusiyyətini və onların əksəriyyətinin keyfiyyət xarakterliyini önə çəkməklə tələblərin müvəffəqiyyəıt səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün qeyri-səlis riyazi aparata istinad edən üsullar əsasında metodika təklif olunmuşdur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu