Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Cəbrayılova , Z.Q. Personalın idarə olunması məsələlərində kriteriyaların vacibliyi haqqında informasiyanın emalı və ziddiyyətin aşkarlanması / Z.Q. Cəbrayılova , S.M. Nobari // İnformasiya texnologiyaları problemləri. - 2011. - N: 1. - S. 57-66.
 Annotasiya
 Məqalədə personalın idarə olunması məsələlərində kriteriyaların vaciblik əmsallarının tapılmasının cüt-cüt müqayisə və 10-ballıq sistemdə ekspert qiymətləndirilməsi üsulları verilmişdir. Kriteriyaların cüt-cüt müqayisəsini əks etdirən ekspert ifadələrində ziddiyyətin aşkarlanması üsulu təsvir edilmiş, ekspertlərin peşəkarlıq səviyyəsini nəzərə almaqla kriteriyaların razılaşdırılmış vaciblik əmsalının təyini üsulu təklif edilmişdir. Personalın idarə olunması üçün intellektual sistemin işlənilməsi çərçivəsində əmək fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və işə qəbul məsələlərinin həllində təsvir edilən üsulların tətbiqi və bir sıra nəticələr göstərilmişdir
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu