Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Məmmədova , M.H. İnformasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması meyilləri. / M.H. Məmmədova , Z.Q. Cəbrayılova // Ölkə İqtisadiyyatının İnkişafında Elmi İnnovasiyanın Rolu. III Beynəlxalq Elmi-Praktriki Konfransın materialları.. - Bakı, 2009. - S. 149-153.
 Annotasiya
 Məqalədə İKT sektorunun kadrlarla təchizatının cari vəziyyəti haqqında İT mütəxəssisləri, işə götürənlər və ekspertlər arasında keçirilmiş sosioloji sorğunun bəzi nəticələri verilmişdir. Ekspertlərin İT mütəxəssislərinin peşəkar hazırılığı səviyyəsinin müasir vəziyyətinə verilmiş qiymətləri və sonuncuların ixtisaslarının artırılması üçün təklifləri məqalədə öz əksini tapmışdır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu