Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - məqalə


 Biblioqrafik təsvir
 Cəbrayılova , Z.Q. Təşkilatda personalın idarə olunması məsələlərinin səciyyəvi cəhətləri və konseptual modeli / Z.Q. Cəbrayılova , S.M. Nobari // Əmək və sosial problemlər üzrə elmi-tədqiqat və tədris mərkəzi. - 2009. - N: 5. - S. 112-118.
 Annotasiya
 Personalın idarə olunması məsələləri araşdırılmış, bu məsələlərin əsas xarakteristikaları təyin olunmuşdur. Bu xüsusiyyətlərə əsaslanaraq personalın idarə olunması məsələsi qeyri-səlis mühitdə çox kriteriyalı idarəetmə məsələsinə gətirilmişdir. Personalın idarə olunması məsələsinin həlli üçün qeyri-səlis model təklif olunmuşdur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu