Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 3
 Dili  Ili
1  Ş.C.Mahmudova Antrologiya: Mahiyyətı, Problemləri və Perspektivləri aze 2017
2  Ş.C.Mahmudova K.K.Məmtiyev Proqramlaşdırma və onun inkişaf mərhələləri aze 2011
3  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınması aze 2010
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 49
 Dili  Ili
1  S.J.Mahmudova Machine Learning for Software eng 2019
2  S.J.Mahmudova Human Phase Intelligence Communication Cyberspahe: Human Communication in Computer Interface Design of Human Phase in the phical intellengence humanist eng 2019
3  S.J.Mahmudova Analysis of Biometric Authentication in Clouds eng 2019
4  Ş.C.Mahmudova Fərdi məlumatların proqram vasitələri ilə qorunması üsullarının araşdırılması aze 2019
5  S.J.Mahmudova Development of the method of human recognition in biometric network eng 2018
6  Ş.C.Mahmudova Proqram Təminatının Yaradılmasının Texnoloji Prosesinin Təşkili Üsulları aze 2018
7  Ş.C.Mahmudova Proqram təminatının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının bəzi üsulları haqqında aze 2018
8  Ş.C.Mahmudova Proqramlaşdırma dillərinin müqayisəli təhlili və inkişaf tendensiyaları  aze 2017
9  Ş.C.Mahmudova Proqramlaşdırmanın Aktual Problemləri Haqqında aze 2017
10  Ş.C.Mahmudova Hesablama buludlarında istifadəçilərin biometrik autentifikasiyası üsullarının analizi aze 2017
11  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Increasing the efficiency of recognition eng 2017
12  Ş.C.Mahmudova Biometrik Texnologiyalarda Big Data Problemləri aze 2016
13  Ş.C.Mahmudova Elektron Kitabxanalarda Biometrik Texnologiyaların Tətbiqi İmkanları aze 2016
14  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Elektron tibdə biometrik texnologiyaların tətbiqi məsələləri aze 2016
15  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov About the Calculation Method of the Coefficient that Shows Significance Extent of Geometric Characteristics In Determination of Racial and Ethnic Identity of Human  eng 2016
16  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об одном методе распознавания национально-расовой принадлежности лиц на основе фотопортретов rus 2015
17  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında biometrik texnologiyaların rolu aze 2015
18  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov The role of biometric technology in ensuring information safety  eng 2015
19  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova T..Aktash System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs eng 2014
20  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Təsvirlər əsasında insan sifətinin irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunması aze 2014
21  Ş.C.Mahmudova İnsanın tanınmasında biometrik şəbəkənin rolu  aze 2014
22  Ş.C.Mahmudova İnformasiya kommunikasiya Texnologiyalarının inkişafında qadınların rolu  aze 2014
23  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Research normal distribution, the trust interval and calculation of importance degree of geometrical characteristics a human face on the basis of photo portraits eng 2013
24  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Fotoportlər əsasında insan sifətinin identifikasiya sistemi aze 2013
25  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Разработка алгоритма компьютерного разпознавания лиц на основе фотопортретов rus 2013
26  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об Идентификационной Системе по Распознаванию Лиц на основе Фотопортретов rus 2013
27  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Estimation of the Impact of Geometrical Characteristics on the Recognition to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits  eng 2012
28  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov About A Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face On The Basis Of Photo Portraits eng 2012
29  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Methods of improvement of efficiency in recognition identifications systems eng 2010
30  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Распознавание людей по фотопортретам rus 2009
31  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About Creation of System of Computer Recognition of People by Photographs eng 2008
32  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Information identification system for identifying people by portrait photos eng 2008
33  Ş.C.Mahmudova Təhsilin informasiyalaşdırılmasının müasir cəmiyyətin inkişafında rolu aze 2007
34  Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова Информационные технологии в процессе управления учебным центром rus 2007
35  Ş.C.Mahmudova Elm-təhsil sahəsində informasiya texnologiyalarının inteqrasiya sistemi aze 2007
36  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri aze 2007
37  Ш.Д.Махмудова Электронная культура rus 2007
38  Ш.Д.Махмудова Информатика и культура rus 2007
39  Ş.C.Mahmudova Müasir elmin inkişafında informasiya texnologiyalarının rolu aze 2006
40  Ш.Д.Махмудова Информатизация и компьютеризация в современном обществе rus 2006
41  S.J.Mahmudova Application recognition of the bases of images eng 2006
42  Ş.C.Mahmudova Təsvirlərin verilənlər bazasına daxil edilməsinin effektiv qaydqsı haqqında aze 2006
43  S.J.Mahmudova Application recognition of the bases of images eng 2006
44  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова О создании корпоративной информационной системы «Учебный Центр» rus 2005
45  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Р.Ш.Махмудова Опыт создания корпоративной информационной системы "Учебный Центр" rus 2005
46  R.M.Alguliyev T.H.Kazimov R.S.Mahmudova S.J.Mahmudova Corporate Information Systems  eng 2005
47  Ş.C.Mahmudova Microsoft Access verilənlər bazasının mühafizəsi aze 2004
48  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Основные принципы создания корпоративной информационной системы  rus 2004
49  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Опыт создания корпоративной информационной системы  rus 2003
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 59
 Dili  Ili
1  S.J.Mahmudova Application of the TOPSİS method to improve software efficiency and to optimize its management eng 2020
2  S.J.Mahmudova Exploration of Intellectual Software Systems and Development of Conceptual Model eng 2020
3  S.J.Mahmudova Z.G.Jabrayilova Development of an algorithm using the AHP method for selecting software according to its functionality eng 2020
4  S.J.Mahmudova Application of ant Algorithm for Sofware Optimization  eng 2020
5  S.J.Mahmudova Exploring the Personal Data Protection Methods through Programs  eng 2020
6  S.J.Mahmudova Analysis of Software Performance Enhancement and Development of Algorithm eng 2019
7  S.J.Mahmudova About Some Methods for Software Security eng 2019
8  S.J.Mahmudova An Examination of the Metods of Increasing Software Efficiency Basd on Soft Computing Technology eng 2019
9  S.J.Mahmudova Biomimetics : Notions, Problems and Technologies eng 2019
10  S.J.Mahmudova Develoment Tendencies of Prograamming Languages  eng 2018
11  S.J.Mahmudova Analysis of the consumer opinion for the personalization of apparel  eng 2018
12  S.J.Mahmudova Methods of Organizing the TechnologicalL Process of Softüare Develoment  eng 2018
13  S.J.Mahmudova Features of Programming Languages and Algorithm for Calculating the Effectiveness eng 2018
14  S.J.Mahmudova Analysis of biometric authentication methods of users in clouds  eng 2017
15  S.J.Mahmudova The Ways of Increasing Quality of Human Recognition in Biometric Network Environment eng 2017
16  S.J.Mahmudova On topical problems of programming  eng 2017
17  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov About the calculation method increasing the efficiency of recognition  eng 2017
18  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov Application Issues of Biometric Technologies in Electronic Medicine  eng 2016
19  Ş.C.Mahmudova İnsanın irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunması üçün metodlar aze 2016
20  S.J.Mahmudova Application Opportunities of Biometric Technology in Electron Libraries  eng 2016
21  S.J.Mahmudova Big Data Challenges in Biometric Technology eng 2016
22  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About the calculation method of the coefficient that shows significance extent of geometric characteristics in determination of racial and ethnic ldentity of human eng 2016
23  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova The Role of Biometric Technology in Information Security eng 2015
24  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs eng 2015
25  S.J.Mahmudova Statistical Analysis of the Characteristic Features of Standard Image for Racial and Ethnic Identity of a Person eng 2015
26  S.J.Mahmudova Approaches for the Racial and Ethnic Determination of a Person eng 2015
27  S.J.Mahmudova The Role of Biometric Networks in Recognition of Person  eng 2015
28  S.J.Mahmudova T.A.Bayramova Program engineering in Azerbaijan eng 2014
29  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About a method of recognition of race and ethnicity of individual based on photoportrait  eng 2014
30  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About a Method Recognition of Race and Ethnicity of Individials Based on Portrait Photographs eng 2014
31  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov Biometric network: problems, prospects, concepts eng 2014
32  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Increase of Indicator Values of Identification Systems Quality on the Recognition of Human Face on the Basis of Photo Portraits eng 2013
33  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identifiy a human face on the basis of photo portraits.  eng 2013
34  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About a Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits eng 2012
35  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identifiy a human face on the basis of photo portraits.  eng 2012
36  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova The Effectiveness Increase of a System of Automatic Biometrical Identification Based on Photo Portraits eng 2011
37  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Повышение эффективности системы автоматизированной биометрической идентификации на основе фотопортрета rus 2011
38  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об улучшение алгоритма распознавания в идентификационной системе на основе фотопортрета  rus 2011
39  S.J.Mahmudova Definition of weight coefficient of geometric characteristics used for identification of human face on the basis of photo-portrait eng 2011
40  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам rus 2010
41  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınmasında istifadə olunan həndəsi xarakteristikaların inam intervalının təyin olunması  aze 2010
42  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам rus 2010
43  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам rus 2009
44  Ш.Д.Махмудова Основные принципы создания баз данных rus 2009
45  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об информационной идентификационной системе распознавания лиц по фотопортретам rus 2009
46  Ş.C.Mahmudova İnsan sifətinin təsvirə əsasən tanınması aze 2008
47  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Информационная идентификационная система распознавания людей по фотопортретам rus 2008
48  Ш.Д.Махмудова Использование информационных технологий в обучении rus 2008
49  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Информационная идентификационная система " Распознавание" rus 2008
50  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об одном методе определения геометрических идентификационных характеристик в системе компьютерного распознавания людей по фотопортрета rus 2007
51  R.M.Alguliyev T.H.Kazimov S.J.Mahmudova R.S.Mahmudova Corporate Information System « Educational Center»  eng 2007
52  Ş.C.Mahmudova Təsvirlərin verilənlər bazasına daxil edilməsinin effektiv qaydası haqqında aze 2006
53  Ш.Д.Махмудова Роль информационных технологий в развитии современной науки rus 2006
54  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова Применение информационных технологий в управлении учебным центром rus 2006
55  Ш.Д.Махмудова Правило эффективного введения в базу данных графических изображений rus 2006
56  R.M.Alguliyev .. S.J.Mahmudova Corporate information system "Educational Center" eng 2005
57  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Основы принципы создания корпоративной информационной системы  rus 2003
58  Ş.C.Mahmudova R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Microsoft ACCESS verilənlər bazasının mühafizəsi aze 2003
59  Ş.C.Mahmudova Sınaqların avtomatlaşdırılması sistemlərində verilənlərin təsvirinin bir üsulu haqqında aze 2000
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 3
 Dili  Ili
1  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Biometriya - dinamik inkişaf edən elm sahəsi kimi aze 2007
2  Ş.C.Mahmudova Kompüter qrafikası aze 2006
3  Ш.Д.Махмудова Компьютерная графика - новое в образном мышлении rus 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009 Informasiya Texnologiyaları Institutu