Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşların elmi işləri üzrə axtarış   N   Müəllif  Kitabin adi
Nəticə : 3
 Dili  Ili
1  Ş.C.Mahmudova Antrologiya: Mahiyyətı, Problemləri və Perspektivləri aze 2017
2  Ş.C.Mahmudova K.K.Məmtiyev Proqramlaşdırma və onun inkişaf mərhələləri aze 2011
3  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınması aze 2010
   N   Müəllif  Konfranslarda və seminarlarda çap olunmuş tezislər
Nəticə : 61
 Dili  Ili
1  S.J.Mahmudova The role of biometric networks in recognition of person eng 2023
2  S.J.Mahmudova Development of a method for increasing the reliability of distributed software systems on cloud systems platform eng 2023
3  S.J.Mahmudova Study of Problems of Intellectua Software Systems eng 2022
4  S.J.Mahmudova Development of a model for the intelligent software system synthesis eng 2022
5  S.J.Mahmudova About intelligent software system and development method for the intelligent interface eng 2022
6  S.J.Mahmudova Development of an Intelligent Software System to Ensure Cyber Security Through Ontology eng 2022
7  S.J.Mahmudova Study and comparative analysis of log files. Implementation of modern science and practice XXV International Scientific and Practical Conference eng 2021
8  S.J.Mahmudova The application areas of intelligent systems eng 2021
9  S.J.Mahmudova Analysis of models for software reliability eng 2021
10  S.J.Mahmudova Analysis and application of programming languages used for Big Data eng 2021
11  S.J.Mahmudova Development of an Intelligent Software System to Ensure Cyber Security Through Ontology eng 2021
12  S.J.Mahmudova Machine Learning for Software eng 2019
13  S.J.Mahmudova Human Phase Intelligence Communication Cyberspahe: Human Communication in Computer Interface Design of Human Phase in the phical intellengence humanist eng 2019
14  S.J.Mahmudova Analysis of Biometric Authentication in Clouds eng 2019
15  Ş.C.Mahmudova Fərdi məlumatların proqram vasitələri ilə qorunması üsullarının araşdırılması aze 2019
16  S.J.Mahmudova Development of the method of human recognition in biometric  eng 2018
17  Ş.C.Mahmudova Proqram Təminatının Yaradılmasının Texnoloji Prosesinin Təşkili Üsulları aze 2018
18  Ş.C.Mahmudova Proqram təminatının təhlükəsizliyinin təmin olunmasının bəzi üsulları haqqında aze 2018
19  Ş.C.Mahmudova Proqramlaşdırma dillərinin müqayisəli təhlili və inkişaf tendensiyaları  aze 2017
20  Ş.C.Mahmudova Proqramlaşdırmanın Aktual Problemləri Haqqında aze 2017
21  Ş.C.Mahmudova Hesablama buludlarında istifadəçilərin biometrik autentifikasiyası üsullarının analizi aze 2017
22  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Increasing the efficiency of recognition eng 2017
23  Ш.Д.Махмудова Т.Г.Кязимов Оптико-Электронные Приборы и Устройства в Системах Расрознавания Образов, Обработки Изображений и Символьной Информации rus 2017
24  Ş.C.Mahmudova Biometrik Texnologiyalarda Big Data Problemləri aze 2016
25  Ş.C.Mahmudova Elektron Kitabxanalarda Biometrik Texnologiyaların Tətbiqi İmkanları aze 2016
26  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Elektron tibdə biometrik texnologiyaların tətbiqi məsələləri aze 2016
27  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov About the Calculation Method of the Coefficient that Shows Significance Extent of Geometric Characteristics In Determination of Racial and Ethnic Identity of Human  eng 2016
28  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об одном методе распознавания национально-расовой принадлежности лиц на основе фотопортретов rus 2015
29  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında biometrik texnologiyaların rolu eng 2015
30  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova T..Aktash System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs eng 2014
31  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Təsvirlər əsasında insan sifətinin irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunması aze 2014
32  Ş.C.Mahmudova İnsanın tanınmasında biometrik şəbəkənin rolu  aze 2014
33  Ş.C.Mahmudova İnformasiya kommunikasiya Texnologiyalarının inkişafında qadınların rolu  aze 2014
34  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Research normal distribution, the trust interval and calculation of importance degree of geometrical characteristics a human face on the basis of photo portraits eng 2013
35  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Fotoportlər əsasında insan sifətinin identifikasiya sistemi aze 2013
36  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Разработка алгоритма компьютерного разпознавания лиц на основе фотопортретов rus 2013
37  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об Идентификационной Системе по Распознаванию Лиц на основе Фотопортретов rus 2013
38  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Estimation of the Impact of Geometrical Characteristics on the Recognition to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits  eng 2012
39  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov About a Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face On The Basis Of Photo Portraits eng 2012
40  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Methods of improvement of efficiency in recognition identifications systems eng 2010
41  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Распознавание людей по фотопортретам rus 2009
42  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About Creation of System of Computer Recognition of People by Photographs eng 2008
43  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Information identification system for identifying people by portrait photos eng 2008
44  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Информационная идентификационная система rus 2008
45  Ş.C.Mahmudova Təhsilin informasiyalaşdırılmasının müasir cəmiyyətin inkişafında rolu aze 2007
46  Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова Информационные технологии в процессе управления учебным центром rus 2007
47  Ş.C.Mahmudova Elm-təhsil sahəsində informasiya texnologiyalarının inteqrasiya sistemi aze 2007
48  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri aze 2007
49  Ш.Д.Махмудова Электронная культура rus 2007
50  Ш.Д.Махмудова Информатика и культура rus 2007
51  Ş.C.Mahmudova Müasir elmin inkişafında informasiya texnologiyalarının rolu aze 2006
52  Ш.Д.Махмудова Информатизация и компьютеризация в современном обществе rus 2006
53  S.J.Mahmudova Application recognition of the bases of images eng 2006
54  Ş.C.Mahmudova Təsvirlərin verilənlər bazasına daxil edilməsinin effektiv qaydqsı haqqında aze 2006
55  S.J.Mahmudova Application recognition of the bases of images eng 2006
56  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова О создании корпоративной информационной системы «Учебный Центр» rus 2005
57  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Р.Ш.Махмудова Опыт создания корпоративной информационной системы "Учебный Центр" rus 2005
58  R.M.Alguliyev T.H.Kazimov R.S.Mahmudova S.J.Mahmudova Corporate Information Systems  eng 2005
59  Ş.C.Mahmudova Microsoft Access verilənlər bazasının mühafizəsi aze 2004
60  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Основные принципы создания корпоративной информационной системы  rus 2004
61  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Опыт создания корпоративной информационной системы  rus 2003
   N   Müəllif  Elmi jurnallarda çap olunmuş məqalələr
Nəticə : 66
 Dili  Ili
1  S.J.Mahmudova Development of a Method for the Intelligent Interface Used in the Synthesis of Instrumental Software Systems eng 2023
2  S.J.Mahmudova Development of a method for processing log files using clustering eng 2023
3  S.J.Mahmudova Development of an Algorithm Using the Vikor Method to Increase Software Reliability eng 2023
4  S.J.Mahmudova Development of a method for increasing the reliability of distributed software systems on cloud systems platform eng 2023
5  S.J.Mahmudova Development of a conceptual model for intelligent software system designing eng 2022
6  S.J.Mahmudova Automatic generation of test cases for error detection using the extended Imperialist Competitive Algorithm eng 2022
7  S.J.Mahmudova Study and Comparative Analysis of Programming Languages Used for Big Data  eng 2021
8  S.J.Mahmudova Developing an algorithm for the application of Bayesian method to software using artificial immune systems eng 2021
9  S.J.Mahmudova Intelligent systems for the Internet of things: essence, perspectives and problems  eng 2021
10  S.J.Mahmudova Application of the TOPSİS method to improve software efficiency and to optimize its management eng 2020
11  S.J.Mahmudova Exploration of Intellectual Software Systems and Development of Conceptual Model eng 2020
12  S.J.Mahmudova Z.G.Jabrayilova Development of an algorithm using the AHP method for selecting software according to its functionality eng 2020
13  S.J.Mahmudova Application of ant Algorithm for Sofware Optimization  eng 2020
14  S.J.Mahmudova Exploring the Personal Data Protection Methods through Programs  eng 2020
15  S.J.Mahmudova Analysis of Software Performance Enhancement and Development of Algorithm eng 2019
16  S.J.Mahmudova About Some Methods for Software Security eng 2019
17  S.J.Mahmudova An Examination of the Metods of Increasing Software Efficiency Basd on Soft Computing Technology eng 2019
18  S.J.Mahmudova Biomimetics : Notions, Problems and Technologies eng 2019
19  S.J.Mahmudova Develoment Tendencies of Prograamming Languages  eng 2018
20  S.J.Mahmudova Analysis of the consumer opinion for the personalization of apparel  eng 2018
21  S.J.Mahmudova Methods of Organizing the TechnologicalL Process of Softüare Develoment  eng 2018
22  S.J.Mahmudova Features of Programming Languages and Algorithm for Calculating the Effectiveness eng 2018
23  S.J.Mahmudova Analysis of biometric authentication methods of users in clouds  eng 2017
24  S.J.Mahmudova The Ways of Increasing Quality of Human Recognition in Biometric Network Environment eng 2017
25  S.J.Mahmudova On topical problems of programming  eng 2017
26  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov About the calculation method increasing the efficiency of recognition  eng 2017
27  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov Application Issues of Biometric Technologies in Electronic Medicine  eng 2016
28  Ş.C.Mahmudova İnsanın irqi və etnik mənsubiyyətinin müəyyən olunması üçün metodlar aze 2016
29  S.J.Mahmudova Application Opportunities of Biometric Technology in Electron Libraries  eng 2016
30  S.J.Mahmudova Big Data Challenges in Biometric Technology eng 2016
31  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About the calculation method of the coefficient that shows significance extent of geometric characteristics in determination of racial and ethnic ldentity of human eng 2016
32  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova The Role of Biometric Technology in Information Security eng 2015
33  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova System of recognition of an accessory of persons to racial and an ethnic group on the basis of photographs eng 2015
34  S.J.Mahmudova Statistical Analysis of the Characteristic Features of Standard Image for Racial and Ethnic Identity of a Person eng 2015
35  S.J.Mahmudova Approaches for the Racial and Ethnic Determination of a Person eng 2015
36  S.J.Mahmudova The Role of Biometric Networks in Recognition of Person eng 2015
37  S.J.Mahmudova T.A.Bayramova Program engineering in Azerbaijan eng 2014
38  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About a Method Recognition of Race and Ethnicity of Individuals Based on Portrait Photographs eng 2014
39  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About a Method Recognition of Race and Ethnicity of Individuals Based on Portrait Photographs eng 2014
40  S.J.Mahmudova T.H.Kazimov Biometric network: problems, prospects, concepts eng 2014
41  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Increase of Indicator Values of Identification Systems Quality on the Recognition of Human Face on the Basis of Photo Portraits eng 2013
42  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identifiy a human face on the basis of photo portraits.  eng 2013
43  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova About a Method of Calculation of Importance Degree of Geometrical Characteristics to Identify a Human Face on the Basis of Photo Portraits eng 2012
44  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova Estimation of the impact of geometrical characteristics on the recognition to identifiy a human face on the basis of photo portraits.  eng 2012
45  T.H.Kazimov S.J.Mahmudova The Effectiveness Increase of a System of Automatic Biometrical Identification Based on Photo Portraits eng 2011
46  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Повышение эффективности системы автоматизированной биометрической идентификации на основе фотопортрета rus 2011
47  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об улучшение алгоритма распознавания в идентификационной системе на основе фотопортрета  rus 2011
48  S.J.Mahmudova Definition of weight coefficient of geometric characteristics used for identification of human face on the basis of photo-portrait eng 2011
49  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам rus 2010
50  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınmasında istifadə olunan həndəsi xarakteristikaların inam intervalının təyin olunması  aze 2010
51  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Система компьютерного распознавания людей по фотопортретам rus 2009
52  Ш.Д.Махмудова Основные принципы создания баз данных rus 2009
53  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об информационной идентификационной системе распознавания лиц по фотопортретам rus 2009
54  Ş.C.Mahmudova İnsan sifətinin təsvirə əsasən tanınması aze 2008
55  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Информационная идентификационная система распознавания людей по фотопортретам rus 2008
56  Ш.Д.Махмудова Использование информационных технологий в обучении rus 2008
57  Т.Г.Кязимов Ш.Д.Махмудова Об одном методе определения геометрических идентификационных характеристик в системе компьютерного распознавания людей по фотопортрета rus 2007
58  R.M.Alguliyev T.H.Kazimov S.J.Mahmudova R.S.Mahmudova Corporate Information System « Educational Center»  eng 2007
59  Ş.C.Mahmudova Təsvirlərin verilənlər bazasına daxil edilməsinin effektiv qaydası haqqında aze 2006
60  Ш.Д.Махмудова Роль информационных технологий в развитии современной науки rus 2006
61  Р.М.Алгулиев Т.Г.Кязимов Р.Ш.Махмудова Ш.Д.Махмудова Применение информационных технологий в управлении учебным центром rus 2006
62  Ш.Д.Махмудова Правило эффективного введения в базу данных графических изображений rus 2006
63  R.M.Alguliyev .. S.J.Mahmudova Corporate information system "Educational Center" eng 2005
64  Ш.Д.Махмудова Р.Т.Касумова И.Я.Алекперова Основы принципы создания корпоративной информационной системы  rus 2003
65  Ş.C.Mahmudova R.T.Qasımova I.Y.Ələkbərova Microsoft ACCESS verilənlər bazasının mühafizəsi aze 2003
66  Ş.C.Mahmudova Sınaqların avtomatlaşdırılması sistemlərində verilənlərin təsvirinin bir üsulu haqqında aze 2000
   N   Müəllif  Kütləvi İnformasiya Vasitələri
Nəticə : 3
 Dili  Ili
1  T.H.Kazımov Ş.C.Mahmudova Biometriya - dinamik inkişaf edən elm sahəsi kimi aze 2007
2  Ş.C.Mahmudova Kompüter qrafikası aze 2006
3  Ш.Д.Махмудова Компьютерная графика - новое в образном мышлении rus 2005     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu