Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - kitab


 Biblioqrafik təsvir
Kazımov , T.H. Fotoportret əsasında insan sifətinin tanınması / T.H. Kazımov , Ş.C. Mahmudova . - Bakı : İnformasiya texnologiyaları, 2010. - 116 s. - ISBN 978-9952-434-26-2
 Annotasiya
 Materialda biometrik texnologiyalar, fotoportretlər əsasında insan sifətinin avtomatik idenlifikasiyası alqoritmi, "Tanınma" avtomatlaşdırılmış biometrik identifikasiya sisteminin (TABİS) təşkili barədə məlumat verilmişdir. İnsan sifətinin identifikasiyası üçün müxtəlif dövrlərdə yaradılmış təsvirlər bazası idarəetmə sistemlərinin müqayisəli təhlili aparılmış və tətbiqi imkanları göstərilmişdir. İnsan sifətinin antropometrik nöqtələrinin müəyyən edilməsi, onlara əsasən həndəsi xarakteristikaların qiymətlərinin və inam intervalının hesablanması, həndəsi xarakteristikaların qiymətlərinin verilənlər bazasına avtomatik əlavə edilməsi alqoritmi və bir sıra haşqa məsələlər öz əksini tapmışdır.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu