Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Kazımov , T.H. Fotoportlər əsasında insan sifətinin identifikasiya sistemi / T.H. Kazımov , Ş.C. Mahmudova // İnformasiya təhlükəsizliyi problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı. - Bakı, 2013. - S. 149-150.
 Annotasiya
 Bu məqalədə biometrik texnologiyalar, fotoportretlər üzrə insan sifətinin tanınma sistemləri haqqında məlumat verilmişdir. Məqalədə həmçinin "Tanınma" biometrik identifikasiya sistemi haqqında məlumat verilmiş və onun digər sistemlərlə müqayisəsi aparılmışdır.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu