Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudova , Ş.C. Elm-təhsil sahəsində informasiya texnologiyalarının inteqrasiya sistemi / Ş.C. Mahmudova // 3-rd International Conference on Information Technologies and Telecommunication ITTC-2007. - Ganja, 2007. - S. 275-277.
 Annotasiya
 İnformasiyalaşdırma inkişaf etmiş ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafının aparacı istiqaməti kimi insan fəaliyyətinin bütün sahəsində o cümlədən təhsil sahəsində əsas rol oynayır. Təhsil, hal-hazırda bütün dünyada insanın yaradıcılığında vacib fəaliyyət sahəsi kimi, cəmiyyətin potensial intellektual forması kimi son dərəcə mürəkkəb vəziyyətdədir. Yeni biliklərin meydana çıxması, insanların onları qavrama qabiliyyətlərinin müxtəlif olması bu məsələnin mürəkkəbliyi göstərir.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu