Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - kitab


 Biblioqrafik təsvir
Mahmudova , Ş.C. Antrologiya: Mahiyyətı, Problemləri və Perspektivləri / Ş.C. Mahmudova . - Bakı : İnformasiya Texnologiyaları, 2017. - 110 s. - ISBN 978-9952-434-99-6
 Annotasiya
 İctimai elm sahələrindən biri də antropologiyadır. Antropologiya insanın mənşəyi,inkişaf qanunauyğunluqları və s.haqqında elmdir. Materialda antropologiyanın mahiyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri, antrometriya,perspektivləri və s. haqqında məlumat verilmişdir.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu