Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Kazımov , T.H. Virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemləri / T.H. Kazımov , Ş.C. Mahmudova // Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. Respublika elmi konfransının materialları. - Sumqayıt, 2007. - S. 207-208.
 Annotasiya
 Məqalədə informasiya cəmiyyətindən, virtual məkanda Azərbaycan dilinin problemlərindən, dilimizin kompüter aləmində vahid standartının olmamasından, “Elektron Azərbaycan” dövlət proqramında nəzərdə tutulan rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafını təmin etmək bu yolla ölkənin hərtərəfli tərəqqisi üçün xidmət göstərmək, eyni zamanda , İKT-nin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsini təmin etmək, müəyyən edilmiş məqsədlərə və fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq layihələrin planlaşdırılması və icra edilməsindən bəhs edilir.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu