Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Kazımov , T.H. Elektron tibdə biometrik texnologiyaların tətbiqi məsələləri / T.H. Kazımov , Ş.C. Mahmudova // “Elektron tibbin multidissiplinar problemləri” I respublika elmi-praktiki konfransı, . - Bakı, 2016. - S. 151-155.
 Annotasiya
 Bu işdə biometrik texnologiyalar və onların elektron tibdə istifadə edilməsi imkanları və perspektivləri təhlil edilmişdir. Biometrik texnologiyalardan istifadə etməklə səhiyyədə tibbi xidmətin etibarlılığının yüksəldilməsi yolları göstərilmişdir. İnsan cəsədinin kəlləsi və başının sağ ikən çəkilmiş fotoşəklinə əsasən identifikasiya olunması məsələlərinə toxunulmuşdur. Biometrik texnologiyaların elektron tibdə tətbiqi imkanları araşdırılmış, onların üstün cəhətləri qeyd olunmuşdur.
 Elektron variant
Elektron variant

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu