Menyu
Avtorizasiya  
Login: 
Parol: 
ITI əməkdaslarının elmi isləri Elektron kitabxana Konfranslar İnformasiya Sistemi Qəzetlər UOT 004
eXTReMe Tracker
ITI əməkdaşlarının elmi işləri - tezis


 Biblioqrafik təsvir
 Mahmudova , Ş.C. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının müasir cəmiyyətin inkişafında rolu / Ş.C. Mahmudova // “Informatika, informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri” Respublika elmi konfransı. - Bakı, 2007. - S. 101-104.
 Annotasiya
 Bu gün bəşəriyyət tərəfindən elmi və təhsil sahəsində yığılmış bütün informasiya resurslarını hər bir təhsil müəssisəsində toplamaq mümkün deyil. Məsələ bundan ibarətdir ki, biliklərin tədrisi üçün təşkil olunmuş hər bir coğrafi nöqtədən informasiya resurslarına (telekommunikasiyaların köməyilə) distant şəkildə istənilən digər coğrafi nöqtədən giriş təşkil edilsin. Beləliklə, distant təhsil ərazilər üzrə bölünmüş informasiya resurslarını aktiv edir.
 Elektron variant
Yoxdur

     ________
     © ict.az   http://ict.az/az
 
Copyright © 2009-2021 AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu